Gruppförsäkring för dig som anställd

Tre personer samtalar om gruppförsäkring

Din arbetsgivare har tecknat ett avtal med If om en frivillig gruppförsäkring som du som anställd kan köpa.

Under de första sex månaderna från det att din arbetsgivare har tecknat avtalet har du möjlighet att ansöka om gruppförsäkringar och få försäkringen premiefritt under 3 månader!​​​

Fördelar med Ifs gruppförsäkring

  • Prisvärt och omfattande försäkringspaket
  • Hela familjen kan försäkras, individuella behov styr försäkringens utformning​

Fördelar med Ifs Gruppförsäkring

  • Lätt att komplettera med andra försäkringar
  • Alla försäkringsbelopp som betalas ut är skattefria​

Starkt och prisvärt försäkringsskydd med gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är ett nödvändigt komplement till det grundläggande skyddet som du har via samhället och ditt kollektivavtal. Med de försäkringar som ingår i If gruppförsäkringar så får du ett starkt och prisvärt försäkringsskydd som täcker de viktigaste behoven.

Du väljer själv omfattning på försäkringarna. Även familjemedlemmar kan anslutas.

De försäkringar som ingår i försäkringspaket är:

• livförsäkring med barnskydd
• trygghetskapitalsförsäkring
• sjukförsäkring
• olycksfallsförsäkring, heltid
• kritisk sjukdomsförsäkring
• barnförsäkring
• sjuk- och olycksfallsförsäkring, heltid
• sjukvårdsförsäkring​​​

Läs mer om försäkringspaketet för dig som är anställd

Frågor och svar om gruppförsäkring

​Här kan du läsa de vanligaste frågorna om gruppförsäkring och svaren.

Fullt arbetsför - vad innebär det?

Fullt arbetsför - vad innebär det?

Fullt arbetsför innebär att du arbetar och inte har uppburit aktivitetsstöd eller ersättning från försäkringskassan eller annan instans, t.ex. din arbetsgivare, på grund av nedsatt arbetsförmåga de senaste 30 dagarna. Även medförsäkrad ska vara fullt arbetsför för att få teckna försäkring. Är du inte fullt arbetsför nu kan du ansöka om försäkring när du varit fullt arbetsför i 30 dagar. Du kan då skicka in en ansökan med en hälsodeklaration.

Vad händer med försäkringen om min anställning upphör?

Vad händer med försäkringen om min anställning upphör?

Dina försäkringar avslutas i samband med att din anställning upphör - om du inte byter till något annat av Almegas förbund. Om du har haft försäkringen i minst sex månader och denna är fullbetald vid utträdesdagen omfattas du av ett efterskydd i 3 månader. Under dessa tre månader kan du ansöka om fortsättningsförsäkring utan ny hälsoprövning.

Har du haft försäkringen i kortare tid än sex månader kan du fortfarande ansöka om fortsättningsförsäkring men du omfattas inte av ett efterskydd.
Kontakta Ifs kundtjänst, gruppforsakring@if.se, för mer information.

Vem får pengarna vid dödsfall?

Vem får pengarna vid dödsfall?

Om den försäkrade inte har skrivit något särskilt förmånstagarförordnande betalas försäkringsbeloppet ut enligt det generella förmånstagarförordnandet i Ifs villkor för gruppförsäkring, dvs. i första hand make/maka/sambo/registrerad partner och i andra hand arvingar. Kontakta If så skickar vi ett förmånstagarförordnande till dig.

Kan man få ersättning från flera försäkringar av samma sort?

Kan man få ersättning från flera försäkringar av samma slag?

Man kan teckna flera livförsäkringar med dödsfallskapital och även flera trygghetskapital, ersättning betalas ut från samtliga tecknande försäkringar. Det går också att ha flera olycksfallsförsäkringar, invaliditetsersättning betalas ut från samtliga med vissa undantag. Ersättning för kostnader i samband med olycksfallet kan man däremot bara få från en försäkring. Om det finns flera sjukförsäkringar får inte ersättningen vid arbetsoförmåga överstiga 90% av lönen.

Får jag som försäkrad någon bekräftelse på min ansökan?

Får jag som försäkrad någon bekräftelse på min ansökan?

Ja. Försäkringsbesked för gruppmedlem och medförsäkrad skickas till gruppmedlem.

Kan jag utöka min gruppförsäkring?

Kan jag utöka min gruppförsäkring?

Du kan utöka din gruppförsäkring till att omfatta fler försäkringar och/eller höja belopp i försäkringar du redan har. För att göra detta använd den ansökan du finner under fliken Gruppförsäkring och skicka sedan denna till oss på angiven adress. Ytterligare försäkringar och/eller utökningar börjar gälla fr.o.m. den dag vi mottagit ansökan, förutsatt att försäkring eller utökning beviljas.

Kan jag som blivande senior vara kvar i gruppavtalet?

Kan jag som blivande senior vara kvar i gruppavtalet?

Försäkringen avslutas automatiskt när du som gruppmedlem eller medförsäkrad fyller 65 år. Du har då möjlighet att teckna en seniorförsäkring. Information om detta finns i annullationsbrevet. Om din medförsäkrade är yngre kan han/hon teckna en fortsättningsförsäkring. Kontakta Ifs kundtjänst för mer information.

Hur länge gäller barnförsäkringen?

Hur länge gäller barnförsäkringen?

Den gäller till och med utgången av det kalenderår då yngsta barnet fyller 25 år.

Gäller försäkringen även om man dör utomlands?

Gäller försäkringen även om man dör utomlands?

Ja, försäkringen gäller även vid vistelse utanför Norden som är avsedd att vara högst ett år.

Anmäl skada