Gruppförsäkring för dig som anställd

Tre personer samtalar om gruppförsäkring

Din arbetsgivare har tecknat ett avtal med If om en frivillig gruppförsäkring som du som anställd kan köpa.

Under de första sex månaderna från det att din arbetsgivare har tecknat avtalet har du möjlighet att ansöka om gruppförsäkringar och få försäkringen premiefritt under 3 månader!​​​

Fördelar med Ifs gruppförsäkring

  • Prisvärt och omfattande försäkringspaket
  • Hela familjen kan försäkras, individuella behov styr försäkringens utformning​

Fördelar med Ifs Gruppförsäkring

  • Lätt att komplettera med andra försäkringar
  • Alla försäkringsbelopp som betalas ut är skattefria​

Starkt och prisvärt försäkringsskydd med gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är ett nödvändigt komplement till det grundläggande skyddet som du har via samhället och ditt kollektivavtal. Med de försäkringar som ingår i If gruppförsäkringar så får du ett starkt och prisvärt försäkringsskydd som täcker de viktigaste behoven.

Du väljer själv omfattning på försäkringarna. Även familjemedlemmar kan anslutas.

De försäkringar som ingår i försäkringspaket är:

• livförsäkring med barnskydd
• trygghetskapitalsförsäkring
• sjukförsäkring
• olycksfallsförsäkring, heltid
• kritisk sjukdomsförsäkring
• barnförsäkring
• sjuk- och olycksfallsförsäkring, heltid
• sjukvårdsförsäkring​​​

Läs mer om försäkringspaketet för dig som är anställd

Frågor och svar om gruppförsäkring

Anmäl skada

Är du ansluten till en gruppförsäkring och vill anmäla en skada gör du det via någon av blanketterna nedan som du sedan skickar in till oss.

Barn - gruppförsäkring skadeanmälan

Olycksfall gruppförsäkring - skadeanmälan

Sjuk gruppförsäkring - skadeanmälan

Sjuk- och olycksfall gruppförsäkring - skadeanmälan

Sjukvårdsförsäkring gruppförsäkring - skadeanmälan

Trygghetskapital gruppförsäkring - skadeanmälan

Anmäl skada

TELEFON

08-792 72 27

ADRESS
If Skadeförsäkring
P100

106 80 Stockholm

MEJL
vkpepost@if.se