Anslut företaget till Gruppförsäkring

Tre personer diskuterar gruppförsäkring
Almega har i samarbete med försäkringsbolaget If träffat avtal om en frivillig gruppförsäkring. Gruppavtalet innebär ingen kostnad för företaget. Den anställde ansöker och betalar själv för försäkringen. Försäkringarna ger dina anställda en extra trygghet och är ett komplement till andra försäkringar.
Under de första sex månaderna från det att du som arbetsgivare har tecknat avtalet har dina anställda möjlighet att ansöka om gruppförsäkringar och få försäkringen premiefritt under 3 månader!​

​Fördelar med att välja If

 • Personlig rådgivning
 • Alltid anpassad försäkring - både för småföretagare och större företag
 • If Login, enkel hanteringen av företagets försäkringar och skador

​Fördelar med Ifs Gruppförsäkring

 • Uppskattad anställningsförmån
 • Frivillig försäkring som den anställda eller förbundsanslutna betalar själv
 • Extra försäkringsskydd till ett riktigt bra pris, även familjen kan medförsäkras

​Att ha medarbetare som är rätt försäkrade innebär en trygghet även för dig som arbetsgivare. Det är också en uppskattad förmån för dina anställda. Idén med gruppförsäkringar bygger på att många är med och delar på risken vilket gör att vi kan erbjuda lägre premier än om du tecknar försäkringarna som privatperson.

Du som arbetsgivare tecknar ett avtal med If som innebär att dina anställda har möjlighet att välja mellan 8 av Ifs gruppförsäkringar. De anställda kontaktar sedan själva If för att köpa försäkring. De har även möjlighet att köpa försäkring för sina familjemedlemmar till samma premier.

De försäkringar som ingår i Ifs försäkringspaket är:

 • livförsäkring med barnskydd
 • olycksfallsförsäkring, heltid
 • sjuk- olycksförsäkring, heltid
 • sjukförsäkring
 • trygghetskapitalsförsäkring
 • barnförsäkring
 • sjukvårdsförsäkring
 • kritisk sjukdomsförsäkring

Läs mer om försäkringspaketet för anställda

If Login - försäkringshantering direkt på nätet

Skadehantering - så här fungerar vår skadehantering

Kundombud och Kundpanel - om du inte är nöjd med skadehanteringen