skada på resa

sjukdom, olycksfall, försening eller stöld

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller de första 45 dagarna av resan, och det gäller i hela världen. Reseskyddet gäller för akut sjukdom och olycksfall, om du blir bestulen, rånad eller överfallen. Du som har Stor hemförsäkring eller Stor villaförsäkring har ett utökat reseskydd som bland annat gäller vid förseningar. 

Läs mer om reseskyddet i hemförsäkringen, hur du förlänger reseskyddet och vad som gäller vid förseningar.

Om du är på tjänsteresa – anmäl skada här.

 • Hjälp på plats​

  Sjuk, skadad eller bestulen på resan. If Assistance hjälper dig direkt på plats.

 • Läkarvård

  Vid akut sjukdom eller olycksfall betalas kostnader för läkarvård.

 • Outnyttjad resekostnad

  Du får ersättning om resan måste avbrytas på grund av akut sjukdom eller olycksfall.

Om det händer något på resan som du behöver omedelbar hjälp med kontaktar du If Assistance på telefon +46 8 792 73 33. De kommer att hjälpa och guida dig och de tar hand om kontakten med läkare, sjukvårdspersonal etc.

Kontakta If Assistance i följande fall:

 • du eller någon i familjen blir akut sjuk och behöver läkarvård
 • någon av er blir skadad och behöver läkar- eller sjukhusvård
 • du eller någon i familjen blir bestulen på pass, pengar och värdehandlingar som till exempel biljetter.

Om du råkar ut för något som inte är akut anmäler du det till oss. Gör gärna din anmälan här på webben om det gäller:

 • försening på resan
 • försenat bagage
 • avbeställning av resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall 
 • annan händelse som inte är akut

Om du är på resa med bil, husbil eller mc får du hjälp av If Assistance om du har din bil-, husbil- eller mc-försäkring hos oss, och om din försäkring gäller för den skadehändelse som du råkat ut för. Om det hänt något med bilen eller mc:n kontaktar du If Assistance på telefon +46 8 792 73 33

Be om intyg om du blir sjuk eller skadad

Om du blir sjuk eller skadad på resan och därmed inte kan utnyttja resan kan du få ersättning för outnyttjad resekostnad. Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du har blivit ordinerad. De flesta hotell har en läkare du kan kontakta ifall du inte är så sjuk att du hamnar på sjukhus.

En läkare, godkänd av If, ska intyga hur många dagar du varit sjuk och helt sängbunden. Antalet sjukdagar räknas från första läkarbesöket. Saknas det ordination beräknas antal sjukdagar enligt en schablon.

Vid försening och strejk

Här hittar du information om vad som gäller vid försening och strejk.

Du är försenad
Bagaget är försenat eller försvunnet
Försenad vid strejk

Kontakta If Assistance

När du är utomlands och behöver omedelbar hjälp - kontakta If Assistance

Telefonr: +46 8 792 73 33
Fax: +46 8 792 80 70
Mejl if-assistance@if.se

Dina rättigheter vid inställt flyg

Här hittar du Konsumentverkets information om dina rättigheter vid inställt flyg.

Konsumentverket - resor