Så här gör du

Vid skada efter skyfall och översvämning

Vid skyfall och översvämning drabbas många. Istället för att vänta i telefonkön kan du göra din skadeanmälan här på webben. När vi har fått in uppgifterna kontaktar vi dig så snart vi kan.

Vid översvämning i bostaden

  • Försök stoppa vattnet från att tränga in genom att bygga vallar vid dörrarna med handdukar. Gå runt huset och kontrollera om det är stopp i avloppsbrunnar. Åtgärda det som stoppar upp om det är möjligt.
  • Om vattnet kommer in via golvbrunnen kan du lägga en handduk i golvbrunnen och hålla den på plats med något riktigt tungt.
  • Stäng av elen i de översvämmade utrymmena. Vatten är strömförande.
  • Försök ösa ut som mycket du kan. Kontakta Räddningstjänsten för att få hjälp med utpumpning av vatten om det är stora vattenmängder.
  • Flytta undan värdefulla ägodelar till ett torrt ställe.
  • Torka upp vattnet om det är möjligt.
  • Ställ in en avfuktare så snart som möjligt. Du kan hyra eller köpa en avfuktare och ställa den i de fuktskadade utrymmena.
  • Dokumentera skadorna med bilder.
  • Släng ingenting innan du har kontaktat oss och fått klartecken att slänga sakerna.
  • Var noga med hygienen och du varit i kontakt med avloppsvatten.

Om din bil blir skadad vid skyfall och översvämning

Chansa inte att köra med bilen i stora vattensamlingar eller under viadukter.
Om du blir stående i vatten ska du stänga av motorn och tändningen direkt. När vattnet når golvhöjd skadas elektroniken.
Se till att bilen snabbt kommer till verkstad.
Om du har helförsäkring eller gällande vagnskadegaranti kan du få ersättning för skadorna på bilen om vattensamlingen kom plötsligt och oväntat.

Anmäl skada på huset

Här kan du anmäla skador på ditt hus eller andra byggnader på tomten. 

Anmäl skada på bilen

Här kan du anmäla skador på bilen. Vi kontaktar dig så snart vi kan.