Anmäl fordonsskada

Här anmäler du skada på bil och andra fordon

Du kan antingen göra din anmälan direkt, eller först läsa om vad du ska göra om din bil skadats eller om du råkat ut för en olycka med bilen.

Skada utomlands

Din bilförsäkring gäller även utomlands, men lite olika beroende på vilken omfattning du har och vilket land du är i.

Trafikförsäkringen gäller i alla länder som ingår i Gröna kort-samarbetet. Om du har halv- eller helförsäkring gäller den i de länder som ingår i Gröna kort-samarbetet med undantag för Tunisien, Marocko och Iran. Ingen försäkring gäller i Kosovo.

Ring If Assistance

Om du råkar ut för en skada när du är utomlands ringer du i första hand If Assistance +46 8 792 22 22 som hjälper dig på plats.

Reparationen av bilen görs i Sverige för att vi ska vara säkra på att det blir fackmannamässigt gjort och tryggt enligt de avtal och samarbeten vi har med verkstäderna.

Om du krockar

  • Ring polisen och be dem komma till platsen. Fyll i en skadeanmälan och ta så mycket uppgifter som möjligt, fotografera gärna bilarna, platsen och de andra förarnas körkort och fråga vilket försäkringsbolag de har. Om du och den andra föraren är överens om händelseförloppet kan ni skriva anmälan tillsammans, men underteckna inte om du inte är helt säker på vad det står eller om ni är oense.

Om bilen blir stulen, utsatt för inbrott eller skadegörelse

  • Anmäl inbrottet, stölden eller skadegörelsen till polisen på orten där brottet inträffade.

Stulen takbox

Takbox som tillhör bilen omfattas av stöldförsäkringen om de är monterade på bilen eller förvaras i ett låst utrymme – till exempel i garage eller förråd.

Takbox ersätts inte med kontanter. Du får köpa en ny motsvarande takbox och du står själv för den kostnad som motsvarar ålder, användning och självrisken.

Om du gör din anmälan här får du omedelbart en bekräftelse och information om vad som händer härnäst.

Hyrbil

Om du har tilläggsförsäkringen BilXtra eller om du har valt Stor Bilförsäkring kan du få hyrbil under den tid bilen står på verkstad. Läs mer om hyrbilsförsäkring

Anmäl skada på bilen

Här kan du anmäla skador på bilen. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

Ring efter bärgare

Om du fått fel på bilen och är i behov av bärgning – ring 0771-655 655. Utomlands – ring +46 8 792 22 22.

Service vid en skada

Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda med den service och hjälp de får av oss vid en skada.