Vad räknas som olycksfall?

Vad räknas som ett olycksfall och vilken försäkring behöver du ha för att få ersättning och hjälp om du råkar ut för ett olycksfall?

Med olycksfall menas enligt försäkringsvillkoret en fysisk kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse, d.v.s. genom utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting samt borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett jämställs med olycksfall och anses ha inträffat den dag skadan visar sig. Vridvåld mot knä samt hälseneruptur betraktas också som olycksfall. 

Med olycksfall menas enligt försäkringsvillkoret inte kroppsskada orsakad av

  • Överansträngning, sträckning eller annan vridning än mot knä.
  • Ensidig rörelse eller förslitning.
  • Åldersförändring eller sjuklig förändring, handikapp.
  • Smitta eller förgiftning genom bakterie, virus, parasit (med undantag av smitta till följd av fästingbett) eller annat smittämne.
  • Smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck.
  • Användning av medicinska preparat.
  • Ingrepp, behandling eller undersökning som inte orsakats av olycksfall som omfattas av denna försäkring.
  • Godkänd behandlings- eller läkemedelsskada.

Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning.

Läs om

försäkringar som gäller vid olycksfall

En privat försäkring kompletterar det ekonomiska skyddet där samhällets grundskydd brister. De viktigaste personerna att försäkra är barnen.

Gratis gravidförsäkring

En gratis olycksfallsförsäkring som ger trygghet under hela graviditeten för dig som är gravid.

Gratis gravidförsäkring

Gravidförsäkring

Gäller för dig som är gravid och ditt barn, om en olycka skulle inträffa under graviditeten eller förlossningen. 

Gravidförsäkring

Barnförsäkring

Samhällets skydd för barn är bristfälligt, därför ger vår barnförsäkring dubbel ersättningen vid allvarlig skada.

Barnförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Om ett olycksfall leder till en bestående skada får du ekonomisk ersättning som kan underlätta i en tuff situation.

Olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ger skattefri ekonomisk hjälp om du råkar ut för en allvarlig olycka eller sjukdom.

Sjuk- och olycksfall

Vuxen 50+

Sjuk-och olycksfallsförsäkring för dig som fyllt 50 år. Ger tillgång till professionell sjukvårdsrådgivning.

Vuxen 50+ försäkring