Olycksfallsförsäkringar

som gäller om du råkat ut för ett olycksfall.
Vad räknas som olycksfall och vilken försäkring behöver du för att kunna få ersättning och hjälp om du råkat ut för ett olycksfall? Här hittar du svaret.

Vad är ett olycksfall?

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt och genom en plötslig yttre händelse. Exempel på händelser som ersätts som olycksfall är

 • Fästingbett
 • Förfrysning
 • Solsting
 • Total hälseneruptur
 • Vridvåld mot knä
 • Värmeslag

Dessa kroppsskador anses har uppkommit den dag de visade sig.

Detta räknas inte som olycksfall

 • kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse eller förslitning
 • skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterie, virus, insekt, parasit (med undantag av smitta till följd av fästingbett) eller annat smittämne
 • skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfall som omfattas av denna försäkring
 • skada som godkänts av patientförsäkringen som behandlings- eller läkemedelsskada
 • sådant tillstånd som, även om det konstaterats efter ett olycksfall, enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar.

Vilken försäkring gäller vid olyckfall?

Det är viktigt att ha ett personligt försäkringsskydd för att komplettera där samhällets försäkringsskydd inte räcker till. De allra viktigaste personerna att försäkra är barnen, eftersom de har det sämsta skyddet i samhället. Här kan du läsa mer om vilka försäkringar som finns, och som gäller vid olycksfall.

Gratis gravidförsäkring

Gratis gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring för dig som väntar barn. Försäkringen har den högsta olycksfallsersättningen för gravida bland jämförbara försäkringar på marknaden.

Gratis gravidförsäkring

Gravidförsäkring

Att vänta barn är en av livets största upplevelser. Gravidförsäkringen skyddar dig som är gravid och ditt barn under graviditeten – från vecka 22 tills barnet blir sex månader gammalt. 

Gravidförsäkring

Barnförsäkring

Vid invaliditet är samhällets grundskydd dåligt. Därför har vi lagt extra stor vikt vid barnen och dubblar ersättningen vid en allvarlig skada. Barnförsäkringen gäller för olycksfall och sjukdom tills barnet har fyllt 25 år.

Barnförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Om du efter ett olycksfall får en bestående nedsatt kroppslig funktion, kan ersättningen från försäkringen underlätta om du till exempel behöver göra omställningar i livet efter olycksfallet.

Olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Med en sjuk- och olycksfallsförsäkring får du en skattefri ekonomisk hjälp som är värdefull om du råkar ut för en allvarlig olycka eller sjukdom.

Sjuk- och olycksfall

Vuxen 50+

En försäkring som vänder sig till dig som fyllt 50 år. Vuxen 50+ går att köpa fram tills den dag du fyller 75 år. Bland annat får du tillgång till kostnadsfri rådgivning om sjukvård, kost och motion.

Vuxen 50+ försäkring