Gör en anmälan för

stulen eller skadad mobil

Så gäller försäkringen för skadade eller stulna mobiltelefoner.

Oavsett om glaset gått sönder, om den är stulen eller om den är fuktskadad så vet vi att det är viktigt att få snabb hjälp när din mobiltelefon skadats eller stulits.

Du betalar alltid en del av skadekostnaden själv i form av självrisk. Självrisken är 1 500 kronor om du inte valt något annat. Du ser din självrisk på försäkringsbrevet, som du hittar du på Mina sidor.​

För att kunna få ersättning för en skadad mobiltelefon måste du ha Otursförsäkring, även kallad drulle eller allriskförsäkring, som ingår i Stor Hemförsäkring och Hemförsäkring Extra. Din hemförsäkring gäller inte för mobiltelefoner som ägs av ett företag. Läs mer om hemförsäkringen

Glaset har spruckit

Otursförsäkringen ersätter om glaset på din mobiltelefon har gått sönder genom en plötslig och oförutsedd händelse om du till exempel råkat tappa mobiltelefonen i golvet och glaset gått sönder.

I de flesta fall är självrisken högre än kostnaden för glasbytet, om det inte är en ny telefon med gällande garanti. Men det är ändå värt att ta reda på kostnaden för att byta glas. Gör så här:

 1. Ta reda på vad det kostar att byta glas. Du kan kontakta en reparatör eller affären där du köpte mobiltelefonen. 
 2. Anmäl skadan till oss om reparationskostnaden är högre än din självrisk. Ha kvitto eller abonnemangsavtalet med inköpsdatum, märke och modell tillgängligt.
 3. När vi får din anmälan undersöker vi vad en likvärdig mobiltelefon kostar idag och gör sedan avdrag från nypriset utifrån telefonens ålder. Är mobiltelefonen äldre än fem år kommer vi inte att kunna betala någon ersättning.
 4. Om det lönar sig att reparera telefonen betalar vi reparationskostnaden minus din självrisk.

Kasta inte bort den skadade telefonen innan vi har lämnat besked till dig.

Mobiltelefonen är trasig

Ta reda på vad det kostar att reparera mobilen. Du kan vända dig till din operatör, till en reparatör eller direkt till tillverkaren för att få information om vart du kan vända dig, (till exempel Servicebutiker för Apple eller samsungservice.se.)

Har du en iPhone har Apple ett utbytesprogram. Ta reda på vad en utbytesmobil kostar antingen via din operatör eller direkt via Apple. Gör sedan så här:

 1. Ta fram kvitto eller abonnemangsavtalet där inköpsdatum, märke och modell står.
 2. Anmäl skadan till oss om reparationskostnaden är högre än din självrisk.
 3. När vi får din anmälan undersöker vi vad en likvärdig mobiltelefon kostar idag och gör sedan avdrag från nypriset utifrån telefonens ålder. Är mobiltelefonen äldre än fem år kommer vi inte att kunna betala någon ersättning.
 4. Om det lönar sig att reparera telefonen betalar vi reparationskostnaden minus din självrisk.

Kasta inte bort den skadade telefonen innan vi har lämnat besked till dig.

Mobiltelefonen är fuktskadad

Otursförsäkringen ersätter om din mobiltelefon blivit fuktskadad genom en plötslig och oförutsedd händelse. 

Om du fått fukt i mobiltelefonen kan du börja med att försöka torka upp den. Tänk på att inte försöka ladda eller starta telefonen så länge det är fukt i den.

 1. Ta loss batteriet om det är möjligt. Torka mobiltelefonen på utsidan.
 2. Lämna in mobiltelefonen till din operatör eller en reparatör, och be om ett kostnadsförslag för reparation. Har du en iPhone har Apple ett utbytesprogram för sina olika modeller. Ta reda på vad en utbytesmobil kostar, antingen via din operatör eller direkt via Apple.
 3. Ta fram kvitto eller abonnemangsavtalet där inköpsdatum, märke och modell står. Vi behöver de uppgifterna.
 4. Om reparationen kostar mer än självrisken, kan du göra en skadeanmälan. Om det lönar sig att reparera mobiltelefonen, betalar vi reparationskostnaderna med avdrag för självrisken.

Kasta inte bort den skadade telefonen förrän du får ett besked från oss.

Mobiltelefonen har blivit stulen

Gör så här om din mobiltelefon blivit stulen.

 1. Gör en polisanmälan.
 2. Gör en anmälan till din operatör och be om att få spärra både själva mobiltelefonen och ditt abonnemang. Skicka en kopia till operatören av polisanmälan och mobiltelefonens IMEI-kod, den brukar stå på den vita dekalen på kartongen eller på abonnemangsavtalet.
 3. Ta fram kvitto eller abonnemangsavtalet där inköpsdatum, märke och modell står.
 4. Gör en skadeanmälan till oss.

Ersättningsbeloppet beror bland annat på mobiltelefonens ålder och på den självrisk som du valt.

Anmäl skada på dina saker

Här kan du anmälan skada på dina saker – snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Mina sidor

Logga in och hitta dina försäkringsbrev och aktuella betalningar. Du loggar in med BankId och Mobilt BankId.

Gör en polisanmälan

Stöld och förlust ska anmälas till polisen. Gör din anmälan webben eller telefon 114 14.