Skadade saker

så kan de ersättas
Hemförsäkringen lämnar ersättning för dina saker som skadas eller förloras. Otursförsäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda händelser och upp till ett visst belopp, exempel om du råkar tappa läsplattan i golvet och glaset går sönder eller om du sätter dig på dina egna glasögon.

här kan du läs mer om vad som gäller

för saker som kan råka ut för en skadehändelse