Kontakta Kundombudsmannen

om du inte är nöjd

Det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Vårt mål är att ha försäkringsbranschens nöjdaste kunder. Det händer givetvis att någon kund har en annan åsikt än vi. Om du är missnöjd med vårt beslut eller hantering av ett ärende kan du få ditt ärende omprövat.
Kostnadsfri prövning av ditt ärende

För att få ditt ärende omprövat

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

Om vi inte kommer överens har du flera möjligheter att gå vidare till någon som kan se på ditt ärende på nytt.

Kundombudsmannen granskar ditt ärende

Du kan kostnadsfritt vända dig till Ifs Kundombudsman, en oberoende och fristående avdelning inom If, och få ditt ärende granskat med nya friska ögon.

  • Skicka in din begäran om prövning inom sex månader.
  • Kundombudsmannen kan pröva de flesta typer av ärenden med undantag för ärenden som prövats eller är under prövning i någon extern nämnd eller i domstol. 

Kontakta Kundombudsmannen

Kundpanelen – vanliga människor bedömer ärendet

Känner du dig ändå inte nöjd efter Kundombudsmannens beslut i ärendet har du möjlighet att vända dig till Kundpanelen.

Kundpanelen består av en ordförande, som är en externt rekryterad person med domarkompetens eller motsvarande, samt sex kundrepresentanter och en If-representant. Eftersom kundrepresentanterna är i majoritet blir ditt ärende bedömt av flera "kundögon" än "försäkringsögon".

Kundpanelen träffas ungefär en gång i månaden för att behandla olika typer av försäkringsärenden. Kundpanelen har full beslutanderätt, vilket innebär att de beslut som röstas fram också är de som gäller. Blir omröstningen oavgjord, avgörs alltid ärendet till kundens fördel.

Det kostar ingenting att få sitt ärende prövat av Kundpanelen.

Kontakta Kundpanelen

Dina rättigheter som konsument

Du kan få objektiv och kostnadsfri vägledning av olika konsument-organisationer. Läs mer om det här. 

Konsumenterna
Konsumentverket