Skadeanmälan för bostad och fritidshus

Här kan du göra en skadeanmälan för skador i din bostad eller ditt fritidshus. Vi kontaktar dig när vi fått din anmälan.