Skadeanmälan katt

Kontakta veterinären först.

Sjuk eller skadad katt

Om din katt blivit sjuk eller skadad kontaktar du först veterinären. Hos vissa djurkliniker kan skadan regleras direkt hos dem, så kallad direktreglering. När katten varit hos veterinären kan du anmäla det som hänt här.

Innan du fyller i skadeanmälan

Ha detta tillhands innan du börjar fylla i formuläret.

  • Försäkringsnumret för kattens försäkring. Det står i försäkringsbrevet som du hittar på Mina sidor där kan du också uppdatera ditt kontonummer för utbetalning.
  • Fakturan från veterinären.
Kattens namn
Försäkringsnummer

Vi kan ge dig bättre service om du fyller i ditt försäkringsnummer. Du hittar det i försäkringsbrevet och på Mina sidor

Vad har hänt? *

Bifoga faktura

Var noga med att ditt kassakvitto inte döljer viktig information.

Uppgifter om dig som anmälare

Namn *
Personnummer

Vi kan ge dig bättre service om du fyller i ditt personnummer.

Telefon dagtid *
Mejladress *

Vem är du som anmäler skadan?

* Obligatoriskt fält

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa om vår hantering av personuppgifter.