Volvofinans Sjukvårdsförsäkring

För dig med Volvo Lastbilskort

Har du Volvo Lastbilskort kan du köpa sjukvårdsförsäkringen till ägare och anställda i företaget.

Sjukvårdsförsäkring garanterar att den vård och behandling du behöver påbörjas inom 14 dagar. Du får professionella råd och även hjälp att boka tid för behandling i vårt stora nätverk av vårdgivare.

 • Minska långvarig sjukfrånvaro

  Att minska sjukfrånvaron är en av de mest effektiva åtgärderna ett företag kan göra för att inte få oönskade kostnader.

 • Garanterad vård inom 14 dagar

  Behandling påbörjas inom 14 arbetsdagar från det att Ifs Vårdplanering mottagit remiss.

 • Stort nätverk av vårdgivare

  Vårt stora vårdgivarnätverk finns över hela landet och du slipper långa vårdköer.

Det här ingår i försäkringen

Sjukvårdsförsäkringen ger dig rätt till privat specialistvård och fungerar som komplement till övrig vård för att snabba på vårdprocessen. Passar dig som vill försäkra dig om rätt vård snabbt, få professionell rådgivning och hjälp med tidsbokning.

Försäkringen ersätter kostnaderna i samband med vård. Du får även tillgång till If Vårdplanering, som ger dig professionella råd och hjälper till med tidsbokning för vård och behandling i ett stort nätverk av vårdgivare.

Självrisken är 750 kr per sjukdom/skadefall.

Detta ingår i försäkringen

 • Sjukvårdsrådgivning
 • Vårdgaranti
 • Aktiv uppföljning av patienter
 • Specialistvård
 • Ny medicinsk bedömning
 • Operation och sjukhusvård
 • Ideell ersättning vid stora operativa ingrepp*
 • Resor och logi
 • Självrisken vid medicinsk behandling under tillfällig vistelse utomlands, upp till 5000 kr.
 • Fysioterapeut, naprapat och kiropraktor
 • Eftervård och medicinsk rehabilitering
 • Rehabilitering och hjälpmedel
 • Dietist och logoped
 • Psykologbehandling, upp till 10 behandlingar
 • ​Kristerapi, upp till 10 behandlingar
 • ​Receptbelagda läkemedel och patientavgifter, upp till högkostnadsskyddet

* Ersättning lämnas med ett engångsbelopp efter en stor operation eller omfattande sjukhusvård som krävt full narkos, sjukhusvistelse i minst fem sammanhängande dagar och sjukskrivning till följd av operation i minst tre månader.​

Pris och förutsättningar

Pris

Försäkringen kostar 216 kr/månad per person.


Självrisk

750 kr självrisk per skadefall, som betalas av den försäkrade direkt till vårdgivaren.


Vem kan teckna försäkringen?

Företag som har Volvo Lastbilskort


Vem kan omfattas av försäkringen?

Ägare och anställda som är fullt arbetsföra och är mellan 16 och 64 år gamla när försäkringen tecknas


Villkor

Försäkringen träder i kraft den förste nästkommande månad efter ansökan och upphör den siste samma månad uppsägning sker. Försäkringen har en gemensam huvudförfallodag den 1 juli varje år, vilket innebär att villkor och priser kan justeras per detta datum.

Arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar är från och med första juli 2018 föremål för förmånsbeskattning.​

Privat- eller offentlig vård?

Om du drabbas av en sjukdom eller skada väljer du själv om du vill nyttja försäkringen och besöka en privat vårdgivare, eller om du bokar besök själv hos den offentliga vården.

Privat vårdgivare

Väljer du att nyttja försäkringen och vill besöka en privat vårdgivare så kontaktar du Ifs Vårdplanering, som kan ge dig professionella råd och även att boka tid för behandling i vårt stora nätverk av vårdgivare.  Du är då garanterad att den vård och behandling du behöver påbörjas inom 14 dagar, räknat från den tidpunkt då Ifs Vårdplanering mottagit all nödvändig medicinsk dokumentation. 

När du besöker en privat vårdgivare betalar du en självrisk på 750 kr per sjukdom/skadefall.

Du kan även ringa kostnadsfritt till Vårdplaneringen för endast konsultation och du talar alltid med erfarna, legitimerade sjuksköterskor.

Offentlig vårdgivare

Väljer du offentlig vård bokar du besöket själv. Men kan då få ersättning för patientavgifterna från Sjukvårdsförsäkringen. 

Försäkringsvillkor

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Villkor

Förköpsinformation

If Vårdplanering

Har du vår sjukvårdsförsäkring så hjälper vi dig att planera och boka den vård du behöver. Allt från specialistvård till psykolog och rehabilitering.