Båtförsäkring

för dig som är anställd på Skandia

Ring oss på 0771–655 655 för att få prisuppgift med rabatt.

Assistans ingår
  1. Skandia
  2. Försäkringar
  3. Båtförsäkring

Älskar du att segla, åka motorbåt eller puttra omkring med utombordaren? Vi delar din passion för livet på sjön. Hos oss hittar du båtförsäkringen som passar dig.​​​​​​​

Försäkra din fritidsbåt med en båtförsäkring som gäller för nästan alla skadehändelser som kan inträffa, både till sjöss och på land. ​​​​​​Du kan välja mellan Båtförsäkring och Stor Båtförsäkring. Det är samma grundskydd i båda​ försäkringarna, men med Stor Båtförsäkring kliver du ombord med ett extra bra försäkringsskydd både för båten och dem som färdas i den

​BÅTFÖRSÄKRINGEN GÄLLER I FÖLJANDE OMRÅDEN

  • Sverige, Danmark, Finland, Norge och i dessa länders territorialvatten.
  • Östersjön med angränsande hav och vikar.
  • Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmhaven.
  • Inre tyska farvatten, norr om Bremerhaven-Hamburg.

UTVIDGAT GILTIGHETSOMRÅDET FÖR SEGELBÅT​

​Större segelbåtar har ett utvidgat giltighetsområdet under perioden maj-augusti. ​För segelbåt som är minst 9 meter lång och högst 30 år gammal gäller försäkringen under tiden maj–augusti även i Nordsjön, begränsat i norr till 61° N och Engelska kanalen begränsat i väst till 4° V, samt Brittiska öarna med dess territorialvatten, utom Sydirland.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Villkor och förköpsinformation

Skadeanmälan

Här kan du anmäla din skada dygnet runt,  snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast kommande vardag.

Anmäl skada


  1. Skandia
  2. Försäkringar
  3. Båtförsäkring