Hus, hem eller bil

Läs om vad du ska göra i olika situationer eller gör din skadeanmälan direkt.

  • Villkoren

    Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

    Villkor och förköpsinformation
  • Kundombudsmannen

    Om du inte är nöjd med vårt beslut i eller hantering av ett ärende, kan du få det omprövat utan kostnad.

    Läs om Kundombudsmannen