Skolstart

När du sitter i skolan på första informationsmötet för föräldrar är det en hel del information som du ska ta till dig. När det gäller försäkringar är det dels den olycksfallsförsäkring barnet får via skolan, dels försäkring för dator eller surfplatta som skolan lånar eller hyr ut.

Försäkring för skolbarn

Förskole- och skolbarn får en olycksfallsförsäkring via kommunen, men i ett 50-tal av landets kommuner gäller försäkringen endast under skoltid och på väg till eller från skolan.

Det betyder att det finns barn som inte är försäkrade under fritid och skollov, om de inte har individuell barnförsäkring som även gäller på fritiden.

Skillnaden mellan skolans försäkring och en egen

Skolans försäkring gäller vid olycksfall, men det är vanligare att sjukdom leder till bestående skador som påverkar barnets framtida arbetsförmåga.

Skolans olycksfallsförsäkring är bättre än ingen försäkring alls, men vi rekommenderar att du tecknar vår barnförsäkring som gäller vid både olycksfall och sjukdom, dygnet runt.

barn spelar fotboll
Har ditt barn försäkring utanför skoltid?

Försäkring för dator, surfplatta och instrument

Det är relativt vanligt att skolan lånar eller hyr ut skolmaterial som dator, surfplatta eller musikinstrument till eleverna.

Som förälder blir du ansvarig för det material ditt barn lånar eller hyr av skolan och du behöver en försäkring som täcker kostnaden om exempelvis datorn blir stulen eller skadad. Detta skydd får du genom hemförsäkringen.

Dator, surfplatta, mobiltelefon och musikinstrument är stöldbegärlig egendom och måste förvaras inlåst i utrymmen som endast du eller ditt barn har tillgång till.

Flicka med dator
Dator och musikinstrument som skolan hyr eller lånar ut täcks av hemförsäkringen.

Komplettera med allriskförsäkring

Du behöver en allriskförsäkring för att kunna få ersättning om ditt barn råkar tappa datorn så att den går sönder. Vår allriskförsäkring heter Otursförsäkring och den ingår i Stor Hemförsäkring, Hemförsäkring Extra, Stor Villaförsäkring och Villaförsäkring Extra.

Cykla till och från skolan

Barn är generellt inte tillräckligt mogna för att cykla på egen hand i trafiken före 12 års ålder. Motorik, samordning av rörelser och att kunna läsa av trafiksituationen är viktigt för att kunna cykla i trafiken.

Redo att cykla till skolan?

Alla barn mognar i olika takt och trafikmiljön längs vägen mellan hemmet och skolan spelar roll. Finns det säkra cykelbanor hela vägen kan även yngre barn cykla själva till skolan. Några saker du kan fundera över:

  • Måste barnet korsa vägbanor som saknar trafikljus?
  • Är vägen vältrafikerad?
  • Finns det "vingelutrymme" där barnet ska cykla?
  • Är sikten bra, både för den som cyklar och för övriga trafikanter, så att det är lätt att upptäcka cyklisten och att bli upptäckt i tid?

Läs gärna tips om hur barn cyklar säkert.

En viktig säkerhetsfaktor är givetvis cykelhjälmen. Barn under 15 år ska enligt lag ha cykelhjälm, men den viktigaste anledningen är att skydda det ömtåliga huvudet, oavsett ålder!

Cykelförsäkring

Cykeln är försäkrad genom din hemförsäkring. Är cykeln värd mindre än 35 000 kronor behöver du inte meddela oss vilken eller vilka cyklar du har. Är cykeln, inklusive all utrustning, värd mer än 35 000 kronor kan du teckna en tilläggsförsäkring. Kontakta oss på telefon 0771-655 655 eller skicka in formuläret Ansökan om specialförsäkring för cykel om du behöver tilläggsförsäkra cykeln.

Här kan du läsa mer om cykelförsäkringen.

Låser cykeln
Hemförsäkringen gäller för dina cyklar.

Senast uppdaterad 4 augusti 2020