Reseförsäkring

Om reseskyddet i hemförsäkringen

Reseskydd ingår i hemförsäkringen och gäller i 45 dagarna när du reser privat, både på charterresor och resor där du ordnat allt själv.

Hur gäller reseskyddet?

Om du blir akut sjuk, skadad, bestulen, utsatt för rån eller överfall på resan, får du hjälp genom hemförsäkringens reseskydd. Reseskyddet är tillräckligt och du behöver inte köpa någon extra reseförsäkring. Men självklart kan du jämföra reseskyddet med det som researrangören erbjuder, eftersom det kan finnas skillnader som är viktiga för dig.

Vilka gäller det för?

Hemförsäkringens reseskydd gäller för alla personer som är namngivna på försäkringsbrevet. Alla som ingår i försäkringen måste stå med, även barnen. Logga in på Mina sidor och kontrollera att alla namn som ska finnas med står med på ditt försäkringsbrev.

Resa längre än 45 dagar

Planerar du en resa som är längre än 45 dagar? I så fall behöver du förlänga reseskyddet från 46:e dagen. Kontakta oss i god tid innan du åker, eftersom det är viktigt att du hinner betala förlängningen innan 45 dagar har passerat. 

Har det redan gått 45 dagar av resan kan du ändå förlänga reseskyddet, men då gäller sju dagars karenstid.

Medicinsk förhandsbedömning

Är du äldre än 70 år måste du göra en medicinsk förhandsbedömning innan reseskyddet kan förlängas. Ring oss på 0771-655 655, så hjälper vi dig med det.

Kroniskt eller allvarligt sjuk

Reseskyddet gäller vid akut sjukdom och olycksfall.  Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom kan du göra en medicinsk förhandsbedömning före resan. Läs mer om vad det innebär 

Ta med dig!

Ta med dig ett utlandsresekort på resan, det är det enda försäkringsbevis du behöver. Ladda ner och skriv ut ett Utlandsresekort

Om UD rekommenderar svenska medborgare att lämna området där du befinner dig på resa, betalar vi nödvändiga kostnader för evakuering hem till Sverige. Detta gäller inte om UD vid den tid du reste dit avrådde från att resa till området.

Om resan till stor del inte kunnat genomföras på grund av att du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem i förtid, kan du få ersättning från försäkringen. Be alltid att få ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du blivit ordinerad.

Du som har Stor Hemförsäkring har avbeställningsskydd som ersätter de kostnader som researrangören inte betalar tillbaka, upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt, om du måste avboka resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall.

Försäkringen gäller även om du satt ihop resan själv. Då kan du få ersättning för bokade och slutbetalda arrangemang på resan, såsom konserter, utflykter, liftkort eller bokad hyrbil.

Om din resa kostar mer än 25 000 kr per person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning.

För att kunna göra tillägget åt dig måste du kontakta oss inom 24 timmar efter det att resan är slutbetald om resan startar inom en månad, och inom tre dagar om resan startar längre fram i tiden än en månad.

För dig som har Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring ingår ett utökat reseskydd. Om du blir inlagd på sjukhus på resan under mer än halva restiden eller tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat med upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.

Om din resa kostar mer än 25 000 kr per person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning. För att kunna göra tillägget måste du kontakta oss inom 24 timmar efter det att resan är slutbetald om resan startar inom en månad, och inom tre dagar om resan startar längre fram i tiden än en månad.

Försäkringar för utlandsboende

För dig som ska bo utomlands en längre tid
Välj rätt

hemförsäkring för just dig

En hemförsäkring ger trygghet och är ett värdefullt skydd för dig och din familj, både hemma och på resa.