Många barn oförsäkrade

Alla skolbarn i Sverige har en olycksfallsförsäkring via kommunen. Men det finns stora skillnader mellan innehållet i skolförsäkringen. I dag är det ca 18 procent av Sveriges kommuner som valt att inte försäkra skolbarnen på fritiden. Det innebär att många skolbarn saknar försäkringsskydd på kvällar, helger och lov.

– Oförsäkrade barn som drabbas av en olycka eller sjukdom och blir oförmögna att arbeta får leva med en låg ersättning resten av livet. Därför är det viktigt att komplettera med en privat barnförsäkring som gäller dygnet runt och ger ersättning vid Invaliditet orsakad av sjukdom och olycksfall, säger Stefan Ekwall, ansvarig för personförsäkringar på If.

Det visar sig att kommuner med sämre försäkringsvillkor också är sämre på att informera föräldrar om vad deras försäkring omfattar.

– Kontakta din kommun för att få information om vad skolförsäkringen omfattar. Kontrollera även försäkringsbeloppen, eftersom det har visat sig att ersättningen vid skada skiljer sig mellan olika kommuner, säger Stefan Ekwall.

Försäkra ditt barn

Försäkra ditt barn med en barnförsäkring som bryr sig om – dygnet runt.

Barnförsäkring