Anticimex Trygghetsavtal

Med ett eget hus följer risken att råka ut för inbrott, brand och fuktskador. Försäkra villan hos oss så får du möjligheten att ha Anticimex Trygghetsavtal till reducerat pris. Anticimex hjälper dig med att få kunskap om och åtgärda eventuella brister i huset.​​​​​​​​​​​​​​​
Anticimex besiktigar ditt hus

Så här fungerar Anticimex Trygghetsavtal

​Anticimex har lång erfarenhet av att minska hälsorisker i inomhusmiljöer. Trygghetsavtal gäller för ett år i taget och innehåller bland annat en förebyggande undersökning av en expert från Anticimex.

Besiktning av huset

När du, efter den 1 maj 2015, köper villaförsäkringen meddelar vi Anticimex att du har din villa försäkrad hos oss och de kontaktar då dig för att genomföra en besiktning av ditt hus för att upptäcka eventuella skador och brister. Besiktningsman ger dig råd och tips direkt på plats. Anticimex kontrollerar också om du har ett fungerande brand- och inbrottsskydd. Efter avslutad besiktning får du ett protokoll samt åtgärdsförslag.

Detta ingår i trygghetsavtalet

  • Försäkring mot äkta hussvamp och ersätter skadekostnader upp till 50 prisbasbelopp. Självriskersättning upp till 25 000 kronor vid läckageskador, brand eller inbrott.
  • Rådgivning kring fukt och energi – ”lär känna ditt hus "
  • Dokumentation
  • Energitest
  • Extra besiktningar vid behov
  • Rötskador – gäller från år 2 och ersätter skadekostnader upp till 300 000 kronor
  • Radonmätning – gäller från år 2

Rådgivning

Du får tillgång till Anticmex rådgivning kring fukt och energi, till exempel:

  • hur du spar energi
  • hur du förebygger skador
  • vad du behöver tänka på om du ska bygga om.

Köpa Trygghetsavtalet

Vill du köpa Trygghetsavtalet eller om du har frågor om det ringer du Anticimex på telefon 075 245 10 00 eller besöker hemsidan www.anticimex.se.

If-kunder får rabatt

Avtalet kostar 1 790 kronor per år. Du som har Stor villaförsäkring får 500 kronor i rabatt och du som har villaförsäkring eller Villa Extra får 250 kronor i rabatt.