Anticimex Trygghetsavtal

Med ett eget hus följer risken att råka ut för inbrott, brand och fuktskador. Anticimex hjälper dig med att få kunskap om och åtgärda eventuella brister i huset.​​​​​​​​​​​​​​​
Anticimex besiktigar ditt hus

Så här fungerar Anticimex Trygghetsavtal

​Anticimex har lång erfarenhet av att minska hälsorisker i inomhusmiljöer. Trygghetsavtal gäller för ett år i taget och innehåller bland annat en förebyggande undersökning av en expert från Anticimex.

Detta ingår i trygghetsavtalet

  • Försäkring mot äkta hussvamp och ersätter skadekostnader upp till 50 prisbasbelopp. Självriskersättning upp till 25 000 kronor vid läckageskador, brand eller inbrott.
  • Rådgivning kring fukt och energi – ”lär känna ditt hus "
  • Dokumentation
  • Energitest
  • Extra besiktningar vid behov
  • Rötskador – gäller från år 2 och ersätter skadekostnader upp till 300 000 kronor
  • Radonmätning – gäller från år 2

Rådgivning

Du får tillgång till Anticmex rådgivning kring fukt och energi, till exempel:

  • hur du spar energi
  • hur du förebygger skador
  • vad du behöver tänka på om du ska bygga om.