Ungdomsförsäkring

Hemförsäkring för ungdomar under 30 år.

Ungdomsförsäkringen If Start är en hemförsäkring, speciellt framtagen för unga vuxna under 30 år som bor själva.

If Start är hemförsäkring speciellt anpassad för studenter och för dig som arbetar och har bostad, men som bor ensam i den. Förutom hemförsäkring innehåller den reseförsäkring och olycksfallsförsäkring. 

Försäkringens innehåll Start
Ansvar och rättsskydd

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr.

Du kan även få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 250 000 kr om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Dina saker

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 100 000 kr. Försäkringen gäller även utanför bostaden, men då är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.

Olycksfall

Ger ersättning för kostnader för läkarvård, tandvård, mediciner och resor om du råkar ut för ett olycksfall. Om skadorna blir bestående (medicinsk invaliditet) får du ersättning upp till 500 000 kr. Ersättningen dubbleras om invaliditetsgraden är över 30 %. Dödfall p.g.a olycksfall ersätts med 50 000 kr.

Reseskydd

​Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara mer än två dygn. Försäkringen gäller i hela världen i 45 dagar räknat från avresedatumet och den gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Avbeställningsskydd ingår upp till 25 000 kr. Ansvars-, överfalls- och rättsskyddet gäller även på resa.

Överfallsskydd

Ger ersättning om du utsätts för övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

Vem kan ha denna försäkring?

If Start-försäkring kan inte längre köpas utan finns bara kvar för dem som köpte den före 15 augusti 2017.

För att kunna ha denna försäkring måste du vara under 30 år och bo ensam. Flyttar du ihop med någon vän eller partner behöver ni ha en vanlig hemförsäkring​

Försäkringen har ett fast försäkringsbelopp, alltså det sammanlagda beloppet som dina saker är försäkrade till, på 100 000 kr. Behöver du ett högre försäkringsbelopp kan du kontakta oss​​.

Reseförsäkring och olycksfallsförsäkring ingår

Reseförsäkringen gäller i hela världen under 45 dagar från avresan, om du planerar att vara borta i mer än två dygn. Reseförsäkringen gäller bland annat om du blir sjuk eller bestulen på resan. Dessutom ingår avbeställningsskydd, om du är tvungen att avboka en bokad resa på grund av till exempel sjukdom. Olycksfallsförsäkringen gäller både hemma och på resa, dygnet runt – året om.


Villkor och förköpsinformation

Skador ersätts alltid enligt det villkor som gäller när eventuell skada inträffar.

Självrisker

Självrisken för Ungdomsförsäkringen (Startförsäkring) är 1 500 kr.

Självrisken för rättskyddet i försäkringen är 25 % av kostnaderna, dock lägst den självrisk du valt.

Vid skada på resa

Gör så här om du har blivit sjuk, skadad eller råkat ut för något på resan.  


Fler sidor för dig

Här hittar du fler sidor som sådant som du kanske vill veta mer om.