Ungdomsförsäkring

Hemförsäkring för studenter och ungdomar upp till 30 år.

Du får 10 % internetrabatt!

Start heter vår prisvärda hemförsäkring, speciellt framtagen för dig under 30 år som bor själv. En ungdomsförsäkring som passar en liten budget.

Kärt barn har många namn. Denna försäkring kan kallas för startförsäkring, studentförsäkring eller ungdomsförsäkring och är till för dig som är på väg ut i vuxenlivet. En hemförsäkring speciellt anpassad för studenter och för dig som arbetar och har bostad, men som bor ensam i den. Förutom hemförsäkring innehåller den reseförsäkring och olycksfallsförsäkring. Vill du skräddarsy din försäkring finns det tilläggsförsäkringar att välja till beroende av vad du behöver. 


  • Olycksfallsförsäkring dygnet runt

    Ersätter kostnader för bland annat medicin, läkarbesök och bestående skador.

  • Avbeställningsskydd för resa

    Om du måste boka av en resa på grund av akut sjukdom eller olyckshändelse.

  • Delbetala utan kostnad

    Hos oss kostar det inget extra att dela upp betalningen.

Försäkringens innehåll Start
Ansvar och rättsskydd

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr.

Du kan även få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 250 000 kr om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Dina saker

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 100 000 kr. Försäkringen gäller även utanför bostaden, men då är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.

Olycksfall

Ger ersättning för kostnader för läkarvård, tandvård, mediciner och resor om du råkar ut för ett olycksfall. Om skadorna blir bestående (medicinsk invaliditet) får du ersättning upp till 500 000 kr. Ersättningen dubbleras om invaliditetsgraden är över 30 %. Dödfall p.g.a olycksfall ersätts med 50 000 kr.

Reseskydd

​Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara mer än två dygn. Försäkringen gäller i hela världen i 45 dagar räknat från avresedatumet och den gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Avbeställningsskydd ingår upp till 25 000 kr. Ansvars-, överfalls- och rättsskyddet gäller även på resa.

Överfallsskydd

Ger ersättning om du utsätts för övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.


Tilläggsförsäkringar

att komplettera din försäkring med

Som ung student eller om du precis har börjat jobba, lever du oftast på en liten budget. Då är det bra att kunna välja vad försäkringen ska gälla för. Därför finns det tilläggsförsäkringar att välja till – om du behöver.


​Bostadsrätt är en tilläggsförsäkring som gäller för skada på fast egendom som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, om skadan inte betalas av föreningens fastighetsförsäkring. 

Vi rekommenderar dig som äger en bostadsrätt att välja detta tillägg.

Special – en allriskförsäkring för ett specifikt föremål, som är extra värdefullt. De kan vara ett smycke, en tavla eller en cykel. 

Cykel ingår i hemförsäkringen upp till 15 000 kronor – inklusive alla tillbehör. Är cykeln värd mer än så behöver du en specialförsäkring för cykeln.   

Om det specialförsäkrade föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse gäller försäkringen upp till det beloppet som du har försäkrat det för. 

Kontakta oss​ för att köpa en specialförsäkring.

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.​

Kontakta oss​ om du vill försäkra en liten båt med småbåtstillägget.​

Ett alternativ till studentförsäkring

Försäkringen är en skräddarsydd hemförsäkring för ungdomar upp till 30 år. Den passar framförallt dig som är student på heltid och lever på en liten budget, men även dig som jobbar, så länge du bor ensam. Flyttar du ihop och blir sambo, behöver ni ha en vanlig hemförsäkring​.

Väljer du Startförsäkring får du en hemförsäkring med ett fast försäkringsbelopp, alltså det sammanlagda beloppet som dina saker är försäkrade till, på 100 000 kr. Behöver du ett högre försäkringsbelopp kan du kontakta oss​​.

Reseförsäkring och olycksfallsförsäkring ingår

Reseförsäkringen gäller i hela världen under 45 dagar från avresan, om du planerar att vara borta i mer än två dygn. Reseförsäkringen gäller bland annat om du blir sjuk eller bestulen på resan. Dessutom ingår avbeställningsskydd, om du är tvungen att avboka en bokad resa på grund av till exempel sjukdom. Olycksfallsförsäkringen gäller både hemma och på resa, dygnet runt – året om.


Villkor och förköpsinformation

Skador ersätts alltid enligt det villkor som gäller när eventuell skada inträffar.

Självrisker

Självrisken för Ungdomsförsäkringen (Startförsäkring) är 1 500 kr.

Självrisken för rättskyddet i försäkringen är 25 % av kostnaderna, dock lägst den självrisk du valt.

Vid skada på resa

Gör så här om du har blivit sjuk, skadad eller råkat ut för något på resan.  


Fler sidor för dig

Här hittar du fler sidor som sådant som du kanske vill veta mer om.