Hemförsäkringar

för hyrd bostad, bostadsrätt och hus

En hemförsäkring ger värdefullt skydd för både dig själv, din familj, dina saker och ägodelar.

Om du hyr eller äger ditt boende avgör val av hemförsäkring. 
Hem – om du hyr din bostad.
Villa – om du äger huset du bor i.
Bostadsrätt – om du äger bostadsrätten du bor i.

People Abroad – vid studier, praktik eller arbete utomlands.