Hemförsäkring

för hyresrätt, bostadsrätt och hus

Hemförsäkringar gäller för mer än dina saker. De ger trygghet och är ett värdefullt skydd för dig och din familj. Du väljer den form av hemförsäkring som passar bäst utifrån om du bor i lägenhet – hyresrätt eller bostadsrätt, eller i hus.