försäkring utomlands

om du bor utomlands en längre period.
Det blir allt vanligare att vi svenskar vistas utomlands längre perioder och har frågor om hur olika försäkringar gäller då. Här har vi samlat information om hur olika försäkringar gäller när du är utanför Sverige en längre period är en traditionell semesterresa.

Bilförsäkringen

Du kan ta med bilen utomlands i upp till sex månader och ha samma försäkringsskydd som när du är i Sverige. Om bilen varit utomlands under fler än 182 dagar under en 12 månaders period ersätter normalt sett din svenska bilförsäkring inte skador som inträffar utomlands. Trafikförsäkringen är undantagen från den regeln och gäller så länge försäkringen är betald, men som längst till nästa förfallodag.

Beställ gärna ett Grönt Kort som är ett bevis på att du har en svensk trafikförsäkring.

Om du planerar att vistas i ett annat land längre tid än sex månader, måste du vanligtvis bosätta dig i det landet och du måste registrera din bil där så fort som möjligt. Det är normalt sett inte tillåtet att ha sin bil registrerad i ett land där man har en andrabostad eller fritidsbostad. Oavsett var du bor i EU ska din bil vara registrerad i det land där du vanligtvis bor eller där du är bosatt.

Om du vistas i ett annat EU-land i högst sex månader och bilen inte är registrerad där, är det olagligt att låna eller hyra ut bilen till någon som är bosatt i det landet. Den personen får bara köra din bil om du är med i bilen. Du får dock låna ut din bil till vänner eller familj på besök, under förutsättning att de inte är bosatta i ditt nya land.

Hemförsäkringen

Hemförsäkringens reseskydd gäller i hela världen i 45 dagar. Om du är borta längre tid än 45 dagar kan du köpa förlängt reseskydd upp till ett år.

Försäkringsbeloppet för dina personliga tillhörigheter som du har med dig är begränsat till 30 000 kronor. Med Hemförsäkring Extra har du 50 000 kr som högsta ersättningsbelopp och för Stor Hemförsäkring gäller 80 000 kronor.

Hemförsäkringens reseskydd gäller inte bara dina saker utan även om du blir akut sjuk eller skadad när du är på resa. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom kan du göra en medicinsk förhandsbedömning inför resan. Förhandsbedömningen​ visar hur stor risken är att den sjukdom du redan har kan förvärras av resan och kräva behandling på resmålet. Du får klara besked vad som gäller om du blir sjuk på resan. Vi rekommenderar att du gör en medicinsk förhandsbedömning innan du reser, för att vara på den säkra sidan. ​​​​​​​​​​

Hundförsäkringen

Hundförsäkringen gäller inom Norden och vid tillfällig vistelse under högst 45 dagar i ett annat land i Europa dit hundar och katter enligt Jordbruksverkets bestämmelser får åka fram och tillbaka utan att behöva sitta i karantän. Om du vill vara borta längre tid eller åka till ett land som kräver vistelse i karantän kontaktar du oss på telefon 0770-117 177 .

Här hittar du tips om att resa med hund.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller i Norden. Försäkringen gäller också vid tillfällig vistelse utanför Norden som varar i högst ett år. I sådant fall ersätts inte kostnader för tandskada eller rese- och behandlingskostnader.

Vid längre vistelse utanför Norden kan försäkringen efter överenskommelse i vissa fall fortsätta att gälla. Kontakta oss om du ska vara borta längre.