Försäkring Elscooter

Frågan om hur försäkringar gäller för elscooter och när man åker på en sådan blir alltmer aktuell desto fler som använder elscooter. Så här fungerar det.

Vid skada på elscootern

Ur ett försäkringsperspektiv räknas elscootrar som cyklar så länge de har en maxhastighet under 20 kilometer i timmen och en motoreffekt under 250 watt och de ingår i hemförsäkringen på samma sätt som en elcykel.

  • Om du äger elscootern är det hemförsäkringen som ersätter stöld eller skada på elscootern.
  • Om du hyr en elscooter och orsakar en skada kan ansvarsskyddet i hemförsäkringen ersätta kostnaderna om du blir skadeståndsskyldig.

Vid olycksfall med elscooter

Om du skadar dig själv när du använder elscootern hjälper inte hemförsäkringen. Du behöver ha en personlig olycksfallsförsäkring för att få ersättning för de bestående skador du eventuellt får vid en vurpa med elscootern.

Det är samma regler som när du cyklar – skador på cykeln ersätts av hemförsäkringen, personskador ersätts av separat olycksfallsförsäkring.

Senast uppdaterad 10 juni 2019

Vit soffa

Rätt hemförsäkring

Hemförsäkringen gäller för dig och de saker du äger, hyr eller lånar. Har du den försäkring du behöver? 

Läs mer och välj
Kvinna med halsduk

Anmäl skada

Här kan du anmälan skada – snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Anmäl skada
Pojke med cykelhjälm

Säkra cykelhjälmar

Hjälmen ska vara CE-märkt, det visar att den uppfyller de krav som lagen ställer.

Cykelhjälmar i säkerhetsbutiken