Självrisker för BMW Motorrad Originalförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisk per skadehändelse

Trafikskada:

0 kr, men 1 000 kr om föraren är yngre än 25 år, saknar körkort, varit rattfull eller grovt vårdslös.

Brandskada:

1 000 kr

Glasskada:

200 kr + 20 % av reparationskostnaden

Maskinskada:

3 000 kr, men 6 000 kr om mc importerats av någon annan än BMW Sverige AB. Om en maskinskada inträffar inom 1 år från det att mc:n genomgått service enligt tillverkarens anvisningar, gäller maskinskadeförsäkringen utan självrisk.

Bärgning/Assistans:

0 kr

Rättsskydd:

25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada:

2 000 kr, men 15 000 kr om motoreffekten överstiger 134 kilowatt. Inträffar det en stöldskada när mc:n står på vinterförvaring hos en auktoriserd BMW-handlare/verkstad, gäller stöldförsäkringen utan självrisk.

När du utrustar din BMW med positioneringssystem – så kallat spårsök – med koppling till larmcentral och din mc ändå stjäls, sänks stöldsjälvrisken som mest med 10 000 kr.

Feltankning:

1 500 kr

Vagnskada:

4 000 kr, men 25 000 kr om motoreffekten överstiger 134 kilowatt.