Försäkringar för

kattuppfödare

En kattuppfödare har mycket att hålla koll på. Vi vill underlätta för dig genom att tidigt erbjuda försäkringslösningar för kattungar.

Du som uppfödare vill naturligtvis att dina kattungar ska ha ett bra försäkringsskydd redan från start och att den nya ägaren försäkrar sina kattungar hos oss. Som tack för att du är med och bidrar till att fler katter försäkras hos oss får du en tipsbonus på 200 kronor per kattunge. Tipsbonusen dras av som rabatt på din kattförsäkring vid förnyelsen vid kommande försäkringsperiod.

Dessutom får du 20 % uppfödarrabatt på dina egna kattförsäkringar. För att behålla uppfödarrabatten behöver du se till att minst fyra av dina sålda kattungar blir försäkrade hos oss under en tvåårsperiod.

Kontakta gärna ett av våra  djurombud​ eller ring oss på 0770-117 177 om du vill veta mera.

 • Flockförsäkring

  En kollektiv veterinärvårdsförsäkring för mellan 7 och 15 katter.

 • Uppfödarrabatt

  Du får 20 % rabatt på dina egna separata kattförsäkringar.

 • Tandsjukdomen FORL

  Våra kattförsäkringar ersätter kostnader för behandling av FORL.

Jämför innehållet Stor katt katt
Veterinärvård

Försäkringen ersätter veterinärvårdskostnader om katten blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Högsta ersättningsbeloppet är 30 000 kr per år. Försäkringen gäller hela kattens liv, men från 10 års ålder trappas ersättningsbeloppet ner med 3 000 kr per år till lägst 10 000 kr.

checkmark checkmark
Livförsäkring

Om katten dör eller måste avlivas får du ersättning med hela försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom, olycksfall eller om katten stjäls i samband med utställning. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens slut det kalenderår katten fyller 12 år. När katten är 7 år sänks beloppet årligen med 20 %.
Huskatter kan inte ha livförsäkring.

checkmark checkmark
Tandsjukdomen FORL

Våra kattförsäkringar ersätter kostnader för behandling av FORL upp till maxbeloppet på veterinärvårdsförsäkringen.

checkmark checkmark
Skada orsakad av rovdjur

Försäkringen gäller utan självrisk vid veterinärvård för skador som orsakats av björn, varg, lo, järv eller örn.

checkmark checkmark
Kejsarsnitt

Kostnaden för ett kejsarsnitt ersätts. Med Stor Kattförsäkring ersätts två kejsarsnitt.

checkmark checkmark
Magnetkameraundersökning

Försäkringen ersätter CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI) och scintigrafi med max 10 000 kr per försäkringsår för Kattförsäkring och 15 000 kr för Stor Kattförsäkring. Maxersättningen omfattar även kostnader för att genomföra undersökning och/eller behandling.

checkmark checkmark
Högre ersättning för veterinärvård

Ersättningsbeloppet för veterinärvårdskostnader om katten blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall är 60 000 kr per år. Från 10 års ålder trappas ersättningsbeloppet ner med 5 000 kr per år till lägst 15 000 kr.

checkmark
Mediciner, rehabilitering och resor

Försäkringen ersätter kostnader för mediciner och rehabilitering som veterinären ordinerar. Högsta ersättningsbelopp för mediciner är 60 000 kr och för rehabilitering 6 000 kr. Du får ersättning med högst 3 000 kr per år för veterinärens eller dina resor till specialistveterinär om du får remiss dit. Försäkringen ersätter även kostnader för avlivning och omhändertagande av kroppen upp till 3 000 kr.

checkmark

En kollektiv veterinärvårdsförsäkring för 7-15 katter. Försäkringen gäller för veterinärvård vid sjukdom eller skada upp till 60 000 kronor inklusive medicin och rehabilitering. Självrisken är 2 500 kronor.

Du får 100 % av marknadsvärdet eller högst hela livförsäkringsbeloppet om din katt är försäkrad som avelskatt och förlorar sin dokumenterade förmåga till fortplantning före sex års ålder. Försäkringen gäller också om katten tas ur avel på grund av HCM, om föräldradjuren är testade negativt.​

Försäkring i tre år för dig som uppfödare om det visar sig att kattungen har ett dolt fel. Om kattungen är försäkrad hos oss och kostnaden för behandlingen överstiger ersättningstaket för dolda fel, betalar vi behandlingskostnaden på kattungens individuella försäkring.

Vad innebär fast självrisk?

Fast självrisk innebär att du väljer 2 500 kr eller 4 500 kr i självrisk och det beloppet betalar du själv om katten blir sjuk eller skadar sig och behöver behandling av veterinär. SJälvrisken betalar du en gång per självriskperiod, som är 100 dagar. Möjligheten att ha enbart fast självrisk på försäkringen innebär att du alltid vet vilken din kostnad blir. ​

Med vår kattförsäkring kan du spara pengar

Som uppfödare kan det hända att din katt behöver förlösas med kejsarsnitt. Kostnaden för ett kejsarsnitt beror på flera saker: om det sker akut, är komplicerat eller inte och om det sker på jourtid eller kontorstid etc. Här har vi valt att exemplifiera med ett faktiskt fall av akut kejsarsnitt gjort på jourtid och utan avancerad eftervård, för att du enkelt ska kunna se vad det kan kosta med fast respektive rörlig självrisk. Personen i exemplet hade fast självrisk på 2 500 kr.

 • Kostnad för kejsarsnitt: 25 000 kr 
 • Vår kund betalar: 2 500 kr
 • Med fast självrisk 2 500 kr plus rörlig självrisk på 20 % blir kundens kostnad: 7 000 kr 

Läs villkoret för mer information om vad som gäller vid kejsarsnitt.

Vill du prata om kattförsäkring – kontakta ett ombud.

Personliga kontaktombud

Att ha direkt kontakt med någon som är lika intresserad av djur som du och som dessutom kan det här med försäkring känns tryggt. Hos oss finns kunniga personer som jobbar som ombud. Av dem kan du få råd och hjälp. Med kunskap och ett brinnande djurintresse svarar de på dina frågor på dagar, kvällar och helger.

Kontakta ett av våra ombud​

Mervärde för kattägare

Du får ett extra bra skydd när du försäkrar både hemmet och katten hos oss. 

Läs mer om fördelarna

Säkerhetsprodukter för katter

I Säkerhetsbutiken hittar du olika produkter som ökar säkerheten för din katt.

Till Säkerhetsbutiken