Försäkring för

hunduppfödare

En hunduppfödare har mycket att hålla koll på. Vi vill underlätta för dig genom att tidigt erbjuda försäkringslösningar för valpar.

Du som uppfödare vill naturligtvis att dina valpar ska ha ett bra försäkringsskydd redan från starten och att den nya ägaren försäkrar sin valp hos oss. Som tack för att du är med och bidrar till att fler hundar försäkras hos oss får du en tipsbonus på 350 kr per valp. Tipsbonusen dras av som en rabatt på din egen hundförsäkring vid nästa betalningstillfälle. Du får dessutom 20 % i uppfödarrabatt på dina egna hundförsäkringar. För att behålla uppfödarrabatten behöver du se till att minst fyra av dina sålda valpar blir försäkrade hos oss under en tvåårsperiod.

Vill du veta mer kan du kontakta ett av våra personliga djurombud​ eller ringa oss på 0770-117 177.

 • Flockförsäkring

  En kollektiv veterinärvårdsförsäkring för mellan 7 och 15 katter.

 • Uppfödarrabatt 20 %

  Du får 20 % rabatt på dina egna separata hundförsäkringar.

 • Fast eller rörlig självrisk

  ​Välj fast självrisk eller fast självrisk plus en rörlig del på 20 % av kostnaden vid veterinärvård.

Jämför innehållet Stor Hund Hund
Veterinärvård

Försäkringen ersätter veterinärvårdskostnader om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Högsta ersättningsbeloppet är 30 000 kr per år. Försäkringen gäller hela hundens liv, men från sju års ålder trappas ersättningsbeloppet ner med 3 000 kr per år till lägst 10 000 kr.

checkmark checkmark
Livförsäkring

Om hunden dör eller måste avlivas får du ersättning med hela försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom, olycksfall, om den stjäls eller kommer bort.
När hunden är 7 år sänks beloppet årligen med 20 %, men ersättningen blir inte lägre än 4 000 kr. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens slut det kalenderår hunden fyller 10 år.

checkmark checkmark
Skada orsakad av rovdjur

Försäkringen gäller utan självrisk vid veterinärvård för skador som orsakats av björn, varg, lo, järv eller örn. Om en jakthund skadas av ett vildsvin betalar du ingen självrisk om hunden bar godkänd skyddsväst.

checkmark checkmark
Kejsarsnitt

Kostnaden för ett kejsarsnitt ersätts. Med Stor Hundförsäkring ersätts två kejsarsnitt. För bostonterrier, chihuahua, fransk och engelsk bulldog och blandras där någon av dessa raser ingår ersätts inga kostnader för kejsarsnitt.

checkmark checkmark
Magnetkameraundersökning

Försäkringen ersätter CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI) och scintigrafi med max 10 000 kr per försäkringsår för Hundförsäkring och 15 000 kr för Stor Hundförsäkring. Maxersättningen omfattar även kostnader för att genomföra undersökning och/eller behandling.

checkmark checkmark
Högre ersättning för veterinärvård

Ersättningsbeloppet för veterinärvårdskostnader om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall är 60 000 kr per år. Från sju års ålder trappas ersättningsbeloppet ner med 5 000 kr per år till lägst 15 000 kr.

checkmark
Mediciner, rehabilitering och resor

Försäkringen ersätter kostnader för mediciner och rehabilitering som veterinären ordinerar. Högsta ersättningsbelopp för mediciner är 60 000 kr och för rehabilitering 6 000 kr. Du får ersättning med högst 3 000 kr per år för veterinärens eller dina resor till specialistveterinär om du får remiss dit. Försäkringen ersätter även kostnader för avlivning och omhändertagande av kroppen upp till 3 000 kr.

checkmark

Har din hund en särskild egenskap, till exempel jakt-, bruks- eller avelsegenskap, får du ersättning med hela försäkringsbeloppet om hunden på grund av skada eller sjukdom förlorar den egenskapen. Du får 100 % av livförsäkringsbeloppet om du inte kan använda hunden i avel på grund ett officiellt hälsoprogram, under förutsättning att hälsoprogrammet har följts.​​

Försäkring i tre år för dig som uppfödare om det visar sig att valpen har ett dolt fel. Om både tiken och valpen är försäkrad hos oss och kostnaden för behandlingen överstiger ersättningstaket för dolda fel, betalar vi behandlingskostnaden på valpens individuella försäkring.

En kollektiv veterinärvårdsförsäkring för 7-15 hundar. Försäkringen gäller för veterinärvård vid sjukdom eller skada upp till 60 000 kronor inklusive medicin och rehabilitering. Självrisken är 4 500 kronor. 

Välj fast eller rörlig självrisk

Du kan välja att ha en fast självrisk, 2 500 kr eller 4 500 kr, eller fast självrisk plus en rörlig självrisk på 20 % av kostnaden vid veterinärvård. Det fasta självriskbeloppet en gång per behandlingsperiod. En behandlingsperiod är 100 dagar räknat från det första veterinärbesöket.

Väljer du rörlig självrisk får du lägre pris

Förutom det fasta självriskbeloppet kan du välja till en rörlig självrisk på 20 % av den totala skadekostnaden. Först dras det fasta självriskbeloppet av, sedan den rörliga delen på 20 %. Väljer du att ha rörlig självrisk får du lägre pris på försäkringen.

Med vår hundförsäkring kan du spara pengar

Som uppfödare kan det hända att din tik behöver förlösas med kejsarsnitt. Kostnaden för ett kejsarsnitt beror på flera saker: om det sker akut, är komplicerat eller inte och om det sker på jourtid eller kontorstid etc. Här har vi valt att exemplifiera med ett faktiskt fall av akut kejsarsnitt gjort på jourtid och utan avancerad eftervård, för att du enkelt ska kunna se vad det kan kosta med fast respektive rörlig självrisk. Personen i exemplet hade fast självrisk på 2 500 kr.

 • Kostnad för kejsarsnitt: 25 000 kr 
 • Vår kund betalar: 2 500 kr
 • Med fast självrisk 2 500 kr plus rörlig självrisk på 20 % blir kundens kostnad: 7 000 kr 

Läs villkoret för mer information om vad som gäller vid kejsarsnitt.

Vill du prata om hundförsäkring – kontakta ett ombud.

Personliga kontaktombud

Att ha direkt kontakt med någon som är lika intresserad av djur som du och som dessutom kan det här med försäkring känns tryggt. Hos oss finns kunniga personer som jobbar som ombud. Av dem kan du få råd och hjälp. Med kunskap och ett brinnande djurintresse svarar de på dina frågor på dagar, kvällar och helger.

Kontakta ett av våra ombud​

Mervärde för hundägare

Du får ett extra bra skydd när du försäkrar både hemmet, och hunden eller katten hos oss.

Läs mer om fördelarna

Säkerhetsprodukter för hundar

I Säkerhetsbutiken hittar du olika produkter som ökar säkerheten för både husse, matte och hunden.

Till Säkerhetsbutiken

If Hundkollen

För dig som älskar hundar – If Hundkollen. Där delar vi med oss av bra och roliga tips till alla hundägare. 

Till Hundkollen