Miljörapporter

För att minska vår verksamhets miljöpåverkan har vi satt upp sju miljömål som du kan läsa om här.

  1. Att öka den interna medvetenheten om miljöfrågor och vid behov erbjuda lämplig utbildning.
  2. Att minimera avfall från vår verksamhet och i största möjliga grad återanvända och återvinna.
  3. Att minimera förbrukningen av energi, vatten och råvaror i vår verksamhet och där det är möjligt återanvända och återvinna material.
  4. Att tillämpa miljöhänsyn på våra produkter och tjänster.
  5. Att skadehantering ska ske med minsta möjliga påverkan.
  6. Att miljöhänsyn tas vid investeringar.
  7. Att via våra samhällsinriktade aktiviteter främja klimat och miljörelaterade initiativ.

Ladda ner miljörapporterna här

Uppdatera dig på vad vi gör i vårt miljöarbete just nu – ladda ner våra miljörapport här (på engelska):

Har du frågor om vårt klimat- och miljöarbete?

Kontakta vår miljöansvarige Mats Nordenskjöld på telefon 010 603 72 55 eller på mats.nordenskjold@if.se