If är

Klimatneutralt

sedan 2011

Även om vi hela tiden jobbar med att minska vår klimatpåverkan vill vi också kompensera för de utsläpp vi faktiskt gör.

Klimatkompensation

Vi arbetar just nu med ett projekt där vi donerar moderna och effektiva vedspisar till människor i Tanzania. I Tanzania använder den största delen av invånarna ved som bränsle för matlagning. Rökutvecklingen inomhus bidrar till att 20 000 varje år dör, samtidigt som det bidrar till koldioxidutsläpp och avskogning.

Med de nya spisarna minskar utsläppen av växthusgaser med 60 procent, samtidigt som folks hälsa förbättras och mindre skog behöver huggas ner.

Projektet är certifierat enligt Gold Standard - en internationellt erkänd certifieringsstandard utvecklad i samarbete med bland annat WWF. If investerar ungefär 1,6 miljoner svenska kronor i projektet.

Ladda ner miljörapporterna här

Har du frågor om vårt klimat- och miljöarbete?

Kontakta vår miljöansvarige Philip Thörn på telefon  010-6037768 eller på philip.thorn@if.se