Initiativ och Medlemskap

i klimatfrågor

Försäkringsbranschens miljöarbete

På klimatområdet samarbetar försäkringsförbunden i Norden sedan 2007 i syfte att skapa en gemensam plattform för den nordiska försäkringsbranschens klimatarbete. 

Försäkringsbranschen deltar också tillsammans med andra delar av näringslivet i olika fora som statliga utredningar där målet är att minska utsläppen av klimatgaser och genomföra nödvändig anpassning av samhället för att förebygga skador som orsakas av det förändrade klimatet.

Vi engagerar oss därför i den allmänna klimatdebatten och medverkar i olika miljöinitiativ. Exempel på dessa är:

Vi på If tror på tanken att tillsammans är man starkare. Med vår kunskap kan vi bidra till en hållbarare miljö – dock är det svårt att göra det helt på egen hand.

Svensk försäkring/Klimat och hållbarhet