Ifs Säkerhetsnål

Unga eldsjälar gör skillnad

Stipendiet Ifs Säkerhetsnål på 50 000 kr delas ut en gång per år till en ung person som arbetar för att stötta andra unga i utsatta positioner.

Ifs Säkerhetsnål

Se filmen där vi firar pristagarna

från de första tio åren
 
Ifs Säkerhetsnål

Eldsjälar som brinner för att hjälpa andra

En stor grupp barn och ungdomar i Sverige är utsatta för mobbning, rasism, har missbrukande föräldrar eller är på andra sätt drabbade av svårigheter och riskerar att hamna i utanförskap. Alla dessa barn är beroende av engagemang och stöd från omvärlden. Det finns många unga eldsjälar i vårt land, personer som brinner för att hjälpa andra. Med stipendiet Ifs Säkerhetsnål vill vi uppmärksamma och säga tack till dessa ungdomar som bidrar till att fler barn och unga får en tryggare uppväxt i Sverige.

Madeleine Beermann

Stipendiat 2017

Madeleine Beermann, 22, är mottagare av stipendiet Ifs Säkerhetnål 2017.

Madeleine Beermann är 22 år och kommer från Jönköping. Hon är ordförande i organisationen Unga Reumatiker, som arbetar för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna med en reumatisk sjukdom.

Under Madeleines ledning har Unga Reumatiker valt att lägga mer vikt på möjligheter istället för hinder. Hon lägger stort fokus på att få in patientperspektivet inom reumatikervården, och att göra övergången från barn- till vuxenpatient fungerande. Med visionen "alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar" arbetar hon med påverkansarbete och intressepolitik för ett tillgängligt samhälle för alla, hälso- och sjukvård, utbildning, arbetsliv samt forskning.

Som fyraåring drabbades Madeleine själv av barnreumatism, och levde många år i förnekelse av sjukdomen. Idag har hon accepterat sin sjukdom, men låter inte den hindra henne.

Förutom sitt starka engagemang i Unga Reumatiker har hon bland annat genomfört Ironman, är ledamot i Forum Kvinnor och Funktionshinder samt ordförande i Föreningen Mot Bättre Vetande som seglar för att rädda haven från plast.

Prisutdelare var Lena Nyberg, generalordförande på Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Pristagaren är Omid Mahmoudi, 22, grundare av föreningen Ensamkommandes Förbund

Stipendiat 2016

Omid Mahmoudi, 22, är mottagare av stipendiet Ifs Säkerhetnål 2016.

Omid Mahmoudi, 22, grundare av föreningen Ensamkommandes Förbund mottar stipendiet för sitt engagemang kring att hjälpa nyanlända ungdomar att integreras i samhället.

Omid Mahmoudi tillhörde den förtryckta minoritetsgruppen hazarer och flydde ensam som 16-åring till Sverige från Afghanistan 2011. Året därpå startade han Ensamkommandes Förbund tillsammans med Omid Akabari, Ali Yousefi, Abbas Jafari och Farhad Abbaszadeh, Förbundets syfte är att göra ensamkommandes röst hörda i samhället och bidra till integration genom sociala nätverk. Idag har förbundet 14 lokalföreningar över hela landet.

Knappt fyllda 18 år hade Omid Mahmoudi också skrivit självbiografin "Oskyldiga brottslingar – ögonblicksbilder från Kabul och en evighetslång flykt” som handlar om Afghanistan och flykten därifrån.

Sedan han kom till Sverige har Omid Mahmoudi också startat flera företag, bland annat inom utbildning, familjeplacering och stödboende samt tolkförmedling.

Läs mer på ensamkommandesforbund.se

Pristagaren Elin Wernquist tillsammans med Åsa Regnér, barn- och jämställdhetsminister.

Stipendiat 2015

Elin Wernquist, 32, är mottagare av stipendiet Ifs Säkerhetnål 2015.

Elin Wernquist, 32 är grundare och generalsekreterare på Barnrättsbyrån, som är Sveriges första öppna verksamhet som erbjuder enskilda barn och ungdomar praktisk och juridisk hjälp, stöd och rådgivning och därför unik i sitt slag. Alla barn och unga upp till 21 år i Stockholmsområdet är välkomna.

Trots ett väl utbyggt system i Sverige, finns det alltför många barn och unga idag som inte får den hjälp de har rätt till av myndigheter. Barnen upplyses sällan om sina juridiska rättigheter och hamnar mellan stolarna om de inte passar in i en specifik problematik.

Barnrättsbyrån är en oberoende instans och kämpar för ungas rättigheter och för att deras röster ska höras. I flera fall har Barnrättsbyråns arbete lett till att myndigheter har ändrat beslut till barnets fördel, som att få tak över huvudet eller möjlighet till behandling.

Läs mer på barnrattsbyran.se

Tidigare stipendiater

Här kan du läsa om tidigare års pristagare av stipendiet.

Ifs Säkerhetsnål har delats ut sedan 2007.

Vårt samhällsengagemang

Som försäkringsbolag är vi, tillsammans med rättsväsendet, en av samhällets allra viktigaste trygghetsleverantörer.

Och de

Nominerade 2016

var...
 
Henrietta Lysén
 •  
  Omid Mahmoudi
   
  Omid Mahmoudi
 •  
  Suro Ismailov
   
  Suro Ismailov
 •  
  Elin Ahlström Taikon
   
  Elin Ahlström Taikon
 •  
  Henrietta Lysén
   
  Henrietta Lysén
Isak Utsi var även en av de nominerade