Vid skada utomlands

Hjälp dygnet runt
Kontakta SOS International om du har skadats utomlands och behöver akut vård. Ring +46 8 792 73 33, dygnet runt.

Personskada utomlands

Vid behov av akut vård utomlands får du hjälp av If Assistance dygnet runt. If Assistance kan ställa betalningsgaranti till läkare och sjukhus samt arrangerar även hemtransport som är nödvändig på grund av medicinska skäl.

Stöld

Anmäl stölden till polisen på orten.

Kollision

De flesta länder i Europa har samma typ av skadeanmälan:

  • Skriv under anmälan gemensamt med motparten.
  • Ange motpartens namn, adress, registreringsnummer, försäkringsbolag och försäkringsnummer.
  • Notera uppgift om eventuella vittnen. Rita en skiss över olycksplatsen och ta gärna foton som visar skadorna på fordonen och också t.ex. siktförhållandena på olycksplatsen.