Skadeanmälan för skolbarn

Kommunens olycksfallsförsäkring för skolbarn
Om ditt barn råkat ut för ett olycksfall som ersätts genom förskolans- eller skolans olycksfallsförsäkring kan du anmäla det här.

Vilken skolförsäkring gäller för ditt barn?

För att veta vilka kommuner som har olycksfallsförsäkring hos oss, om försäkringen gäller under skoltid eller dygnet runt och hur du går tillväga vid en skada – Läs mer om olycksfall inom förskola och skola.