Skadeanmälan för skolbarn

Kommunens olycksfallsförsäkring för skolbarn

Om ditt barn råkat ut för ett olycksfall som ersätts genom förskolans- eller skolans olycksfallsförsäkring kan du anmäla det här.

Detta gäller