Skada vid förskole- och skololycksfall

Kommunolycksfallsförsäkring
 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Kommunolycksfall

Om en skada skett är det några saker du bör tänka på. Anmälan måste göras till oss inom tre år - även om du inte haft några kostnader i samband med olycksfallet.

Att tänka på vid skada

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
 • Spara alla kvitton
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
 • Innan taxiresorna påbörjas måste du kontakta If för bekräftelse.
 • Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid "Intyg om utbetald reseersättning".
 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Kommunolycksfall