Skada vid förskole- och skololycksfall

Kommunolycksfallsförsäkring
 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Kommunolycksfall

Om en skada skett är det några saker du bör tänka på. Anmälan måste göras till oss inom tre år - även om du inte haft några kostnader i samband med olycksfallet.

Att tänka på vid skada

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
 • Spara alla kvitton
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
 • Innan taxiresorna påbörjas måste du kontakta If för bekräftelse.
 • Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid "Intyg om utbetald reseersättning".

Om försäkringen

Kommunolycksfallsförsäkring ger ett försäkringsskydd för framför allt skolbarn och skolungdom, och även för vissa andra grupper. I försäkringen ingår bland annat:

 • läke, rese- och tandbehandlingskostnader
 • krisförsäkring
 • kläder och personliga tillhörigheter
 • teknisk utrustning för handikappad person
 • medicinsk invaliditet
 • invaliditetsersättning
 • ekonomisk invaliditet
 • dödsfall

Försäkringen gäller på olika sätt i olika kommuner beroende på hur kommunen valt att teckna försäkringen:

 • heltid, dvs. dygnet runt - även på helger och ledigheter
 • enbart under skoltid eller verksamhetstid.

Vad menas med heltid?

Försäkringen gäller dygnet runt under hela försäkringsperioden, även under helger, skollov och andra ledigheter.

Vad menas med skoltid/verksamhetstid?

Med skoltid eller verksamhetstid menas:

 • Lektion och rast
 • Verksamhet inom fria aktiviteter och samlad skoldag
 • Skolresor och dylikt som anordnas av skolan och med en av skolan utsedd ledare
 • Praktisk arbetslivsorientering och yrkesorienteringsveckor
 • Verksamhet inom förskola, daghem, familjehem
 • Deltagande i verksamhet anordnad av kommunen
 • Direktfärd till och från skolan eller nämnda verksamheter
 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Kommunolycksfall