Anmäl fartygsskada

Haverirapport

Fyll i formuläret

Dina kontaktuppgifter


Uppgifter om företaget och fartyget

Försäkringsnummer börjar med SP och finns i ditt försäkringsbrev och i dina villkor.

Företagets bankgiro eller kontonummer.

Ett fartyg kan ha mer än ett användningsområde. Beskriv kortfattat hur ni använder ert fartyg.


Information om händelsen och skadan

Vem var det som framförde (styrde) fartyget då skadan uppstod?

Vilka befann sig ombord på fartyget och vad är deras position/roll ombord.

Position angiven i latitud och longitud, och/eller namnet på hamnen alternativt beskrivning i text. Bifoga gärna bild ifrån elektroniska sjökortet längre ner i anmälan.

Berätta vad som hände precis innan och hur situationen förändrades då ni råkade ut för skadan. Finns det väsentliga saker av betydelse, t.ex. tekniska problem, så beskriv dem här.

Beskriv vad du tror orsakade skadan. Det kan finnas flera orsaker och alla orsaker kanske inte framkommit ännu.

Ange uppskattad vindstyrka i t.ex. bris eller kuling alternativ i m/s. Beskriv om det var strömt, våghöjden samt siktförhållandet.

Beskriv så utförligt ni kan vad på fartyget som är skadat eller bedömt skadat. Om ni orsakat skada på tredjepart, t.ex. ett annat fartyg eller en kaj, så beskriv den skada också.

Finns andra vittnen? *
Kollision med annat fartyg? *
Blev fartyget bogserat? *
Är skadan åtgärdad/reparerad?


Övrig information


Bifoga dokument och bilder

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...