GVP, lyft- och utställningsförsäkring

Få offert på försäkring för t.ex. varor och verktyg i eget fordon.

GVP-försäkring är för dig som transporterar gods, verktyg och provkollektioner i eget fordon. Vi erbjuder även en försäkring för lyft av gods samt försäkring vid mässor eller utställningar.


 • GVP

  Försäkring av gods, verktyg och provkollektion i eget fordon.

 • Lyft

  Försäkring vid lyft av gods med eget eller lånat redskap.

 • Utställning

  Försäkring för material på mässor eller utställningar.

GVP - transport i eget fordon

GVP-försäkringen är utformad för att täcka företagets försäkringsbehov för eget gods då det transporteras med egna fordon samt under uppehåll. GVP står för "Gods, Verktyg, Provkollektion".

GVP Extra ger ett ’allrisk-skydd’ under transport av eget gods med egna fordon samt mot brand, inbrott och vatten under uppehåll, i annan lokal än eget försäkringsställe. Försäkringen gäller även vid stöld och skadegörelse.

Exempel på när GVP Extra kan behövas:

 • vid transporter som utförs för egen räkning
 • för företag som arbetar med installation, reparation och liknande
 • när provkollektioner tas med för visning ute hos kunder

Läs mer om GVP i vår broschyr (pdf) 

Lyft av gods

Du kan teckna försäkring när du ska lyfta gods med eget eller lånat lyftredskap eller då annan lyfter ditt gods.

Utställningsförsäkring

När du deltar på mässor eller utställningar kan du köpa en utställningsförsäkring för utställningsmaterial, montrar och montermaterial. Utställning Extra gäller under utställning samt vid transporter till och från utställningslokalen. Genom att komplettera försäkringen med allrisktillägg får du ett allriskskydd under både transporter och utställning. Försäkringen kan även köpas för enstaka utställning.