Njurdonationsförsäkring

Njurmedicinsk klinik kan kontakta oss på 08-792 74 00.

Njurdonationsförsäkring kan endast köpas av behandlande klinik och är en försäkring för den som donerar njuren. ​Försäkringen innehåller både njurskadegaranti och behandlingsskadeförsäkring.

Försäkringen vid njurdonation gäller för donator där mottagarens njurmedicinska klinik köpt försäkringen hos oss. Försäkringen är ett komplement till patientförsäkring.


  • Njurskadegaranti

  • Behandlingsskadeförsäkring

Njurskadegaranti för donatorer

Njurdonationsförsäkringen innehåller både njurskadegaranti och försäkring för behandlingsskada. Om donator skulle drabbas av njursvikt och behöver dialys eller motsvarande behandling inom femton år efter njurdonation, lämnas ett skattefritt kapitalbelopp om 500.000 kronor.

Behandlingsskadeförsäkring

Om donator råkar ut för personskada orsakad av behandling vid njurdonation eller skada som följd av en sjukdom som inte var känd före donationen och som skulle ha hindrat donation om den varit känd, lämnas ersättning som kompletterar patientförsäkringen. Behandlingsskadeförsäkringen täcker även olycksfallsskada som inträffar under vistelse vid vårdenhet samt vid resa till och från sådan vårdenhet. Den gäller för donator som efter inledande blodgruppering och korstest genomgår donatorsutredning. Försäkringen gäller längst intill 2 år efter den dag donationen utfördes. Ersättning lämnas för den del som inte täcks av andra försäkringar.

Vill du veta mer?

Ring oss på 08-792 74 00, eller läs mer i försäkringsvillkoren (pdf).