Kommunolycksfall

Få offert på försäkring för förskola och skola, samt andra bra försäkringar för kommuner.

En olycksfallsförsäkring kommuner som ger ett bra försäkringsskydd för skolbarn och skolungdomar, men även för vissa andra grupper.

Kommunen väljer själv vilken omfattningen försäkringen ska ha och därför kan omfattningen variera i beroende på kommun. Försäkringen kan vara på heltid, dvs. dygnet runt och även på helger och ledigheter. Eller så gäller den enbart under skoltid eller verksamhetstid. I förteckningen över de kommuner som köpt försäkringen kan man se omfattningen för enskild kommun.

Försäkringen för skola och kommuner

I olycksfallsförsäkringen för kommuner ingår bland annat: 

 • läke, rese- och tandbehandlingskostnader
 • krisförsäkring
 • kläder och personliga tillhörigheter
 • teknisk utrustning för handikappad person
 • medicinsk invaliditet
 • invaliditetsersättning
 • ekonomisk invaliditet
 • dödsfall

När gäller försäkringen?

Försäkringen ger ett försäkringsskydd för framför allt skolbarn och skolungdom, och även för vissa andra grupper. Den gäller på olika sätt i olika kommuner beroende på hur kommunen valt att teckna försäkringen:

Heltid

Försäkringen gäller dygnet runt under hela försäkringsperioden, även under helger och ledighet.

Enbart under skoltid eller verksamhetstid

Med skoltid eller verksamhetstid menas:

 • Lektion och rast
 • Verksamhet inom fria aktiviteter och samlad skoldag
 • Skolresor och dylikt som anordnas av skolan och med en av skolan utsedd ledare
 • Praktisk arbetslivsorientering och yrkesorienteringsveckor
 • Verksamhet inom förskola, daghem, familjehem
 • Deltagande i verksamhet anordnad av kommunen
 • Direktfärd till och från skolan eller nämnda verksamheter

Om olyckan är framme

Här kan du läsa om vad du bör tänka på om olyckan är framme, samt se vilka kommuner som har olycksfallsförsäkring hos oss. 

Läs mer och anmäl skada

Andra bra försäkringar för kommuner

Många kommuner har köpt vår gruppförsäkring. Läs även mer om våra försäkringar för sjukvård och tjänsteresa.