Gruppförsäkring

Få offert på gruppförsäkring för företag, förbund och organisationer.

Gruppförsäkring - åtta bra försäkringar i valfri kombination ger anställda och medlemmar ett starkt och mycket prisvärt försäkringsskydd.

Gruppförsäkring för företag, förbund och organisationer är en försäkring där arbetsgivare har möjlighet att erbjuda anställda en bra och förmånlig gruppförsäkring. Den innehåller åtta bra försäkringar som kompletterar samhällets skyddsnät. Med de försäkringar som ingår - bl.a. liv-, sjuk-, olycksfall och barnförsäkring – får anställda eller medlemmar ett starkt och mycket prisvärt försäkringsskydd. Givetvis kan hela familjen medförsäkras.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gruppförsäkringen tecknas via arbetsgivare eller det förbund eller organisation​ som man är ansluten till. Det är en frivillig försäkring som den anställda eller förbundsanslutna vanligen betalar själv.

Erbjud anställda eller medlemmar och deras familjer ett extra försäkringsskydd till ett riktigt fördelaktigt pris!​


  • Prisvärd och omfattande

    Åtta riktigt bra försäkringar i fri kombination.

  • Lätt att komplettera

    Hela familjen kan försäkras, individuella behov styr försäkringens utformning.

  • Frivillig försäkring

    En frivillig försäkring som anställd eller förbundsansluten vanligen betalar själv.

Innehåll gruppförsäkring Kombinera fritt
Livförsäkring

Med en livförsäkring får närstående en extra ekonomisk trygghet om försäkringstagaren skulle avlida. Livförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp.

Trygghetskapital

Med trygghetskapital får försäkringstagaren ett ekonomiskt tillskott vid arbetsoförmåga till minst 25 % som följd av sjukdom eller olycka.

Sjukförsäkring

Om försäkringstagaren inte kan arbeta på länge på grund av skada eller sjukdom ger sjukförsäkringen upp till 90 % av inkomsten.

Olycksfall

Försäkringen gäller både på fritid och på jobbet och lämnar ersättning om försäkringstagaren blir invalidiserad eller avlider på grund av olyckshändelse.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vår kombinationsförsäkring ger samma försäkringsskydd som olycksfallsförsäkringen. Dessutom ersätter den vid sjukdom som leder till medicinsk invalidisering.

Kritisk sjukdomsförsäkring

Försäkringen ersätter vid svåra sjukdomar som t.ex. cancer eller hjärtinfarkt och utbetalas som ett engångsbelopp vid diagnos.

Barnförsäkring

Försäkringen ersätter vid svåra sjukdomar som t.ex. cancer eller hjärtinfarkt och utbetalas som ett engångsbelopp vid diagnos.

Sjukvård

Med vår sjukvårdsförsäkring får försäkringstagaren ett bra komplement till den allmänna vården och kan snabbt vara tillbaka på jobbet igen. Försäkringen träder in när den behövs som mest, t.ex. vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård.

Gruppförsäkring

Försäkringsskydd för hela familjen

Gruppförsäkring erbjuder ett ekonomiskt grundskydd som komplement till det skydd samhället erbjuder och kan anpassas efter individ och livssituation. Erbjudandet utformas så att individen får en passande lösning som erbjuder ett bra skydd till en rimlig kostnad.

Vår gruppförsäkring är ett mycket omfattande paket som består av åtta riktigt bra försäkringar. Tillsammans med oss kommer vi överens om vilka försäkringar du ska låta dina anställda välja mellan.

Villkor för gruppförsäkring (pdf)