Karosserigrupper för lastbil

Här hittar du rätt karosserigrupp för olika fordon. Är du det minsta tveksam om vilken karosserigrupp ett fordon hör till, kontakta oss!

Om uppgifterna inte stämmer med din försäkring, eller om något ska ändras eller läggas till, kan du ändra dina uppgifter om karosserigrupp genom att logga in eller ring oss på 0771-56 00 00.

Karosserigrupp Nr Beskrivning
Flak
1 Alla utföranden utom med fast tak. Dock ej lastbalja eller dumperflak som hör till grupp 9.
Skåp
2  Skåp, flak med fast tak, godslåda - utan inredning, ej temperaturreglerad (kyl, frys, värme).

3 Med inredning, ej temperaturreglerad (kyl, frys, värme).

4 Temperaturreglerad (kyl, frys, värme).
Tank
5 För farligt gods (brandfarlig vätska, kemisk vätska, gas, asfalt, övrigt).

6 För ofarligt gods (mjölk, vatten, slam, pulver, övrigt. Även slambil utan tank).
Växlare
7 Alla utföranden (för rullflak, växelflak, utbytbara karosserier, container mfl).
Särskilt för transport av
8 Timmer (banke).

9 Betong m.m., lastbalja, dumperflak.

10 Fordon, djur, båtar, övrigt (ej låglastare för tungt gods).

11 Låglastare för tungt gods (t.ex. arbetsmaskiner, byggelement).

12 Avfall (komprimering och/eller transport av avfall).
Plattform, stege
13 Plattform, stege.
Brandfordon
*14 Oavsett utförande.
Bärgnings- och likfordon
*15
Anordning för påhängsvagn
**16 Dragbil för påhängsvagn. Släp för påhängsvagn (vändskiva, dolly).
Övrigt och okänt
17 Annat karosseri än ovan och utan karosseri. Särskilda regler för tilldelning av karosserikod för polisfordon.
Mobilkran
* Från 090501 kan mobilkran vara registrerad som lastbil. Försäkras i FKL 85-Mobilkran.
Ambulans
* Försäkras i FKL 01.
Husbil, husvagn, tältvagn
* Försäkras i FKL 60, 66-Husvagn respektive FKL 65-Husbil.

* Uppgift om karosserikoder som kan avgöra karosserigrupp finns som regel i Vägtrafikregistret.

** Uppgift om karosserikoder som kan avgöra karosserigrupp finns som regel i Vägtrafikregistret om det gäller lastbil.