Husvagn och husbil

Få offert på försäkring för husvagn eller husbil som ägs av företag

Vi erbjuder husvagnsförsäkring och husbilsförsäkring för företag som ger ett tryggt skydd för fordonet och ersätter bl.a. personlig egendom vid stöld eller brand.

Försäkringen för husvagnar eller husbilar ägda av företag är mycket flexibel. Välj själv vad som ska ingå i försäkringen - bara trafikförsäkring eller ett mer omfattande försäkringsskydd. Du kan även ändra din försäkring för husbil till en avställningsförsäkring som skyddar husbilen när den inte används. Självklart kan du även försäkra hela företaget hos oss med våra skräddarsydda företagsförsäkringar.

Husvagn Halv Hel
Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om fordonet stjäls, olovligen "lånas" eller om det skadas vid ett stöld- eller inbrottsförsök.

Brand

Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning.

Glas

Glasförsäkringen ger ersättning för kostnader om fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott.

Personliga föremål vid stöld eller brand

Ingår för husbil och husvagn som inte används för yrkesmässig uthyrning. Försäkringen gäller vid ersättningsbar stöld- eller brandskada. Den ersätter skada på personligt lösöre, dvs. föremål som förvaras i fordonet om de tillhör försäkringstagaren eller familjemedlemmar folkbokförda på samma adress.

Semesteravbrott efter stöld eller brand

Ingår för husbil och husvagn som inte används för yrkesmässig uthyrning. För husvagn gäller dessutom att dragbilen ska vara försäkrad i If. Ersättning betalas om fordonet inte kunnat användas på grund av ersättningsbar stöld- eller brandskada om skadan har medfört avbrott i påbörjad semesterresa.

Rättsskyddsförsäkring

Kan ge ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottsmål som man kan hamna i som fordonsägare. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet.

Annan vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ersätter kostnader för skador på och förlust av bilen som uppstått vid en trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut ersätter vi feltankning, med en extra självrisk på 25 % av skadan, och interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk. Vi föreslår självrisk 5 000 kr.

Husbil Trafik Halv Hel
Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är obligatoriskt enligt lag och lämnar ersättning för personskador som det försäkrade fordonet orsakar. Orsakade skador på annan egendom än den som tillhör bilens ägare eller användare ersätts också.

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om fordonet stjäls, olovligen "lånas" eller om det skadas vid ett stöld- eller inbrottsförsök.

Brand

Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning.

Glas

Glasförsäkringen ger ersättning för kostnader om fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott.

Räddning

Kan ersätta kostnader för bärgning till närmaste verkstad, hemresa för förare och passagerare till hemorten samt hämtningsresa för föraren när t.ex. en skada eller annat driftstopp, en olycka eller sjukdom drabbat föraren eller nära anhörig passagerare.

Personliga föremål vid stöld eller brand

Ingår för husbil och husvagn som inte används för yrkesmässig uthyrning. Försäkringen gäller vid ersättningsbar stöld- eller brandskada. Den ersätter skada på personligt lösöre, dvs. föremål som förvaras i fordonet om de tillhör försäkringstagaren eller familjemedlemmar folkbokförda på samma adress.

Semesteravbrott efter stöld eller brand

Ingår för husbil och husvagn som inte används för yrkesmässig uthyrning. För husvagn gäller dessutom att dragbilen ska vara försäkrad i If. Ersättning betalas om fordonet inte kunnat användas på grund av ersättningsbar stöld- eller brandskada om skadan har medfört avbrott i påbörjad semesterresa.

Krisförsäkring

Förare som råkat ut för en trafikolycka, ett rån eller ett överfall kan behöva professionell hjälp att bearbeta händelsen. Försäkringen erbjuder korttidsterapi hos psykolog.

Rättsskyddsförsäkring

Kan ge ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottsmål som man kan hamna i som fordonsägare. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet.

Annan vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ersätter kostnader för skador på och förlust av bilen som uppstått vid en trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut ersätter vi feltankning, med en extra självrisk på 25 % av skadan, och interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk. Vi föreslår självrisk 5 000 kr.

Vattenskada vid vagnskada

Ingår för husbil och husvagn som inte används för yrkesmässig uthyrning. För husbil och husvagn som är högst 5 år lämnar vagnskadeförsäkringen även ersättning för skada som oberäknad utströmning av vatten från fordonets tank eller ledningssystem orsakar på egendom som omfattas av försäkringen.

Personliga föremål vid vagnskada

Ingår för husbil och husvagn som inte används för yrkesmässig uthyrning. Försäkringen gäller vid ersättningsbar vagnskada, inklusive vattenskada. Den ersätter skada på personligt lösöre, dvs. föremål som förvaras i fordonet om de tillhör försäkringstagaren eller familjemedlemmar folkbokförda på samma adress.

Semesteravbrott efter vagnskada

Ingår för husbil och husvagn som inte används för yrkesmässig uthyrning. För husvagn gäller dessutom att dragbilen ska vara försäkrad i If. Ersättning betalas om fordonet inte kunnat användas på grund av ersättningsbar vagnskada, inklusive vattenskada om skadan har medfört avbrott i påbörjad semesterresa.