Utlandsplacering

Försäkringsnummer: SP577080

Försäkring för utlandsplacerad personal hos Svenska kyrkan på nationell nivå, samt för medföljande familjemedlemmar. Försäkringen är avsedd för den som är utomlands längre tid än ett år.

Hämta certifikat

Insurance Certificate används om du behöver visa upp ett försäkringsintyg när du t.ex. ansöker om visum.

Hämta intyg (Engelsk version)
Hämta intyg (Spansk version)

Hämta resekort

Skriv ut "Travel Card" innan avresa, så har du ett försäkringsbevis att visa upp vid eventuell skada. 

Hämta Travel Card för utskrift

Du kan även ladda ner ditt Travel Card digitalt till din mobil. Kontakta admin på Svenska kyrkan för att få en länk till ditt specifika digitala kort eller beställ ditt digitala kort här.

Detta behöver du göra innan du åker

Vid hemresa eller ändring

Omfattning

Försäkringen för utlandsplacering är mycket omfattande och ger ett närmast heltäckande och tryggt försäkringsskydd vid utlandstjänst – och den omfattar alla medföljande familjemedlemmar.

Försäkringen ersätter bl.a. vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling, merkostnader, rehabilitering, överfall och krisbehandling. Försäkringen ersätter också medicinsk och ekonomisk invaliditet eller dödsfall till följd av ett olycksfall. Den ger också ersättning för varje dag den försäkrade är inlagd på utländskt sjukhus, för kristerapi, för skada på eller förlust av både personlig egendom och företagets egendom. Även i det fall den försäkrade orsakar en skada, kan försäkringen betala skadeståndet.

Vem gäller den för?

För utlandsanställning inom Svenska kyrkan krävs att gällande försäkring enligt kollektivavtal för den anställde och dennes medföljande familjemedlemmar har kunnat tecknas i If. Alla som ska omfattas av försäkringen, även familjemedlemmar, måste anmälas till försäkringen.

Hemförsäkring ingår

I utlandsplaceringsförsäkringen ingår försäkring för lösöre till ett värde om 100.000 SEK.

Som utlandsplacerad kan du själv välja om du vill höja upp detta belopp för din privata hemförsäkring, du kan utöka din hemförsäkring per hushåll till ett maximalt försäkringsbelopp på 1.000.000 SEK.

OBSERVERA - väljer du att utöka hemförsäkringen är det du själv som betalar premien för höjning av försäkringsbeloppet, inte Svenska kyrkan.

Utöka beloppet i din hemförsäkring här

Villkor