Tjänstereseförsäkring

Alltid 0 kr i självrisk!
Försäkringsnummer: SP577067

Tjänsteresa är en resa/uppdrag som utförs på uppdrag av arbetsgivaren, i syfte att utföra uppgifter i relation till anställningen/uppdraget.

Tjänsteresan kan påbörjas antingen från bostaden, eller din ordinarie stationära arbetsplats. Tjänsteresan upphör i och med att du återkommer till någon av dessa platser. Endast resor i direkt förbindelse till/från dessa platser omfattas av försäkringen.

Hämta certifikat

Hämta ditt försäkringsintyg och fyll i det här. Certifikatet kan används om du behöver visa upp ett intyg när du t.ex. ansöker om visum.

Intyg för visum i Ryssland

Vid visumansökan till Ryssland krävs försäkringsintyg i original. Du kan beställa ditt försäkringsintyg i original via länken nedan.

Hämta resekort

Skriv ut ditt "Travel Card" innan avresa som du kan visa upp vid eventuell skada. Du kan även ladda ner ditt Travel Card digitalt till din mobil.

Hämta ditt Travel Card för utskrift
Hämta ditt digitala kort

Är du en utländsk besökare eller söker information till dessa kontakta administratör på Svenska kyrkan för att få info samt digitalt kort.

Omfattning

Tjänstereseförsäkringen är mycket omfattande och ger ett närmast heltäckande och tryggt försäkringsskydd när du är på resande fot. Den ersätter bl.a. vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling, hemtransport, evakuering, överfall och krisbehandling.

Försäkringen ersätter också medicinsk eller ekonomisk invaliditet eller dödsfall till följd av ett olycksfall. Försäkringen lämnar också ersättning för skada på eller förlust/försening av medförd egendom, den försäkrades eller företagets egendom. För den som åker på tjänsteresa i egen bil, gör försäkringens självriskskydd att man slipper självrisk vid skada på bilen.

Vem gäller den för?

Försäkringen är avsedd för den som är på tjänsteresa i maximalt ett år. Den omfattar även utländska besökare till Trossamfundet Svenska kyrkans verksamheter i Uppsala och Lund samt besökare till Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Andra personer som omfattas av försäkringen:

 • anställda inklusive ambulerande präster
 • styrelseledarmöter
 • stipendiater
 • deltagare vid studieresor
 • konsulter, svenska och utländska
 • elever vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund
 • särskilt utsedda personer
 • medföljande familjemedlemmar (make/ maka/ sambo/ registrerad partner och barn)
 • andra personer som reser på uppdrag av försäkringstagaren
 • förtroendevalda
 • utländska besökare i Sverige och Jerusalem
 • utländska besökare till tredje land

Var i världen gäller den?

Försäkringen gäller i hela världen, inklusive länder/områden som UD avråder från att resa till. Ingen anmälan behöver göras och ingen tilläggspremie tas ut vid vistelse i sådant område. Här kan du se UD:s rekommendationer:
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Försäkringen omfattar även förrättningar inom verksamhetsorten, samt resor i det dagliga arbetet.

Villkor