Anslut företaget till gruppförsäkring

Skicka ett mejl med några uppgifter om företaget, eller ring 08-792 7400.

Frivillig gruppförsäkring till dina anställda

Almega har i samarbete med försäkringsbolaget If träffat avtal om en frivillig gruppförsäkring. Gruppavtalet innebär ingen kostnad för företaget. Den anställde ansöker och betalar själv för försäkringen. Försäkringarna ger dina anställda en extra trygghet och är ett komplement till andra försäkringar.

Under de första sex månaderna från det att du som arbetsgivare har tecknat avtalet har dina anställda möjlighet att ansöka om gruppförsäkringar och få försäkringen premiefritt under 3 månader!

 • Uppskattad anställningsförmån

  Ge trygghet till din personal genom att erbjuda gruppförsäkring.

 • Enkel hantering digitalt

  Logga in för enkel hantering av företagets försäkringar och skador.

 • Förmånligt pris

  Extra försäkringsskydd till ett riktigt bra pris, även familjen kan medförsäkras.

Trygghet för dig och dina anställda

Att ha medarbetare som är rätt försäkrade innebär en trygghet även för dig som arbetsgivare. Det är också en uppskattad förmån för dina anställda. Idén med gruppförsäkringar bygger på att många är med och delar på risken vilket gör att vi kan erbjuda lägre premier än om du tecknar försäkringarna som privatperson.

Du som arbetsgivare tecknar ett avtal med If som innebär att dina anställda har möjlighet att välja mellan 8 av Ifs gruppförsäkringar. De anställda kontaktar sedan själva If för att köpa försäkring. De har även möjlighet att köpa försäkring för sina familjemedlemmar till samma premier.

De försäkringar som ingår i Ifs försäkringspaket är:

 • livförsäkring med barnskydd
 • olycksfallsförsäkring, heltid
 • sjuk- olycksförsäkring, heltid
 • sjukförsäkring
 • trygghetskapitalsförsäkring
 • barnförsäkring
 • sjukvårdsförsäkring
 • kritisk sjukdomsförsäkring

Läs mer om försäkringspaketet för anställda

​Vi erbjuder dig ett försäkringspaket med åtta riktigt bra försäkringar​​

Försäkringens innehåll

Livförsäkring

Trygghet för anhörig vid dödsfall

Olycksfallsförsäkring

Ersätter invaliditet och läkekostnader

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ersätter även medicinsk invaliditet till följd av sjukdom

Sjukförsäkring

Utfyllnad på upp till 90% av lönen vid längre tids sjukskrivning

Trygghetskapital

Engångsutbetalning vid långvarig sjukskrivning

Barnförsäkring

Ger barnen en trygghet genom hela livet

Sjukvårdsförsäkring

Undvik köer vid behov av vård

Kritisk sjukdom, stor

Utbetalar ett engångsbelopp vid vissa allvarliga sjukdomar

Livförsäkring

Med en livförsäkring får dina närstående en extra ekonomisk trygghet om du avlider. Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om så önskas. De belopp som går att försäkra sig för är: 6, 15, 25 eller 40 Pbb. 

Olycksfallsförsäkring

Vissa olyckor kan ge så pass allvarliga skador att vardagen förändras dramatiskt. En bra olycksfallsförsäkring ger en ekonomisk trygghet och är ofta det bästa sättet att gardera sig mot oförutsedda händelser. Försäkringen ger ersättning vid olycksfall om du blir medicinskt invalidiserad, om den framtida arbetsförmågan minskar med minst 50 % (så kallad ekonomisk invaliditet) samt vid dödsfall. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt. Belopp att välja mellan är: 30 Pbb eller 40 Pbb. 

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vår kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkring ger samma försäkringsskydd för olyckor som olycksfallsförsäkringen. Dessutom ersätter den vid sjukdom om du blir medicinskt invalidiserad vilket är ett viktigt komplement till övriga försäkringar då sjukdomar är upphov till en stor del av invaliditetsskador. Belopp att välja mellan är: 20, 30 eller 40 Pbb. 

Sjukförsäkring

En långvarig sjukdom eller en skada efter ett olycksfall kan innebära att du inte kan arbeta som vanligt och därmed får sänkt inkomst. Sjukförsäkringen ger en ersättning som kan anpassas till aktuell inkomstnivå, upp till 90 %. Försäkringen ger skattefri ersättning om du varit arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 90 dagar. Ersättningen betalas ut med så stor del som motsvarar graden av arbetsoförmågan och valt försäkringsbelopp under totalt max 60 månader. Försäkringsbelopp som väljs att få ut i månaden är beroende månadslön. Försäkringsbelopp är från 700 kr/mån till 4200 kr/mån.  

Trygghetskapital

En allvarlig olycka eller sjukdom kan leda till att du inte kan komma tillbaka till arbetslivet. Trygghetskapital ger ett ekonomiskt tillskott om du blir arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än tre år innan 60-årsdagen. Ersättningen beror på graden av arbetsoförmågan och valt försäkringsbelopp. Belopp att välja mellan är: 10, 15, 20 eller 25 Pbb. 

Barnförsäkring

Barn föds helt oförsäkrade mot sjukdomar och olyckor. När samhällets skydd väl träder in är det oftast begränsat till olycksfall och bara om något händer när barnet är på förskolan eller skolan. Vår barnförsäkring gäller för både olycksfall och sjukdom – dygnet runt, året om – året ut då barnet fyller 25 år. Ersättning ges om barnet blir medicinskt invalidiserat, om framtida arbetsförmåga minskar med minst 50 % (så kallad ekonomisk invaliditet), vid tandskada efter olycksfall, för läkarbesök, mediciner och resor vid olycksfall samt vid dödsfall. Denna försäkring gäller oavsett antal barn. Belopp att välja mellan är: 30 eller 40 Pbb.  

Sjukvårdsförsäkring

Vår sjukvårdsförsäkring fungerar som ett komplement till den allmänna vården och träder in där individen som mest behöver det, dvs. vid långa vårdkörer och väntetider till operation och specialistvård. Med vår sjukvårdsförsäkring får individen tillgång till ett rikstäckande nätverk av välrenommerade vårdgivare. Ifs samarbetspartners levererar högkvalitativ vård på ett stort antal privatsjukhus och mottagningar i hela Sverige. 

Kritisk sjukdomsförsäkring

En kritisk sjukdom – t.ex. cancer eller hjärtinfarkt – kan vända upp och ned på din tillvaro utan förvarning. Ett ekonomiskt tillskott kan då underlätta och ge flexibilitet i en tuff period. Försäkringen ger ersättning som ett engångsbelopp vid diagnos. Belopp att välja mellan är: 1, 3 eller 5 Pbb.

Försäkringshantering direkt på nätet

Genom att logga in får du en enklare försäkringshantering, helt papperslöst. Här kan du bl.a. se villkor och en sammanställning över dina företagsförsäkringar. En skada anmäler du snabbt och enkelt, här finns sammanställning över både pågående och avslutade skador. Dessutom kan du ändra försäkringar och begära offert.

Logga in eller skapa ett konto

Så här fungerar vår skadehantering

Det allra viktigaste med en försäkring är vad som händer när en skada väl har skett. Det är då det visar sig vad du betalar för och vad det är värt.​

Så här fungerar vår skadehantering:

 • Du anmäler enkelt skadan på webben (vill du hellre ringa går det självklart lika bra).
 • Vi tar över ansvaret. Vi löser mer än hälften av alla ärenden under första dygnet och vid en större skada är vi på plats inom tre timmar. Dessutom får du en egen kontaktperson som tar hand om ditt ärende hela vägen.
 • Vi kontaktar de specialister du behöver och ser till att de kommer till dig. Eftersom vi tar hand om fler skador än någon annan (1,4 miljoner/år), har vi skaffat oss branschens allra bästa partners.
 • Du får hela tiden information om vad som händer och kan i lugn och ro koncentrera dig på företagets egentliga verksamhet.

Att ta hand om våra kunder på det här sättet leder till att vi får 4,5 av 5 i snittbetyg av de kunder som haft en skada. De tycker att vi är rättvisa, snabba och enkla att ha att göra med. Faktum är att de som råkat illa ut är våra allra nöjdaste kunder.