Gruppförsäkring för dig som anställd

Skicka in dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Din arbetsgivare har tecknat ett avtal med If om en frivillig gruppförsäkring som du som anställd kan köpa.

Under de första sex månaderna från det att din arbetsgivare har tecknat avtalet har du möjlighet att ansöka om gruppförsäkringar och få försäkringen premiefritt under 3 månader!​​​

 • Prisvärt

  Ta del av ett prisvärt och omfattande försäkringspaket.

 • Medförsäkra familjen

  Hela familjen kan försäkras, individuella behov styr försäkringens utformning​.

 • Skattefria utbetalningar

  Alla försäkringsbelopp som betalas ut är helt skattefria​.

Starkt och prisvärt försäkringsskydd med gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är ett nödvändigt komplement till det grundläggande skyddet som du har via samhället och ditt kollektivavtal. Med de försäkringar som ingår i If gruppförsäkringar så får du ett starkt och prisvärt försäkringsskydd som täcker de viktigaste behoven.

Du väljer själv omfattning på försäkringarna. Även familjemedlemmar kan anslutas.

De försäkringar som ingår i försäkringspaket är:

 • livförsäkring med barnskydd
 • trygghetskapitalsförsäkring
 • sjukförsäkring
 • olycksfallsförsäkring, heltid
 • kritisk sjukdomsförsäkring
 • barnförsäkring
 • sjuk- och olycksfallsförsäkring, heltid
 • sjukvårdsförsäkring​​​

Ansökan och pris

I broschyren "Ansökan om gruppförsäkring" kan du ansöka om gruppförsäkring. Här ser du även vad de olika försäkringarna kostar.

Ansökan om Gruppförsäkring & pris (pdf)

Läs mer om försäkringspaketet för dig som anställd

​Vi erbjuder dig ett försäkringspaket med åtta riktigt bra försäkringar​​

Försäkringens innehåll

Livförsäkring

Trygghet för anhörig vid dödsfall

Olycksfallsförsäkring

Ersätter invaliditet och läkekostnader

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ersätter även medicinsk invaliditet till följd av sjukdom

Sjukförsäkring

Utfyllnad på upp till 90% av lönen vid längre tids sjukskrivning

Trygghetskapital

Engångsutbetalning vid långvarig sjukskrivning

Barnförsäkring

Ger barnen en trygghet genom hela livet

Sjukvårdsförsäkring

Undvik köer vid behov av vård

Kritisk sjukdom, stor

Utbetalar ett engångsbelopp vid vissa allvarliga sjukdomar

Livförsäkring

Med en livförsäkring får dina närstående en extra ekonomisk trygghet om du avlider. Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om så önskas. De belopp som går att försäkra sig för är: 6, 15, 25 eller 40 Pbb. 

Olycksfallsförsäkring

Vissa olyckor kan ge så pass allvarliga skador att vardagen förändras dramatiskt. En bra olycksfallsförsäkring ger en ekonomisk trygghet och är ofta det bästa sättet att gardera sig mot oförutsedda händelser. Försäkringen ger ersättning vid olycksfall om du blir medicinskt invalidiserad, om den framtida arbetsförmågan minskar med minst 50 % (så kallad ekonomisk invaliditet) samt vid dödsfall. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt. Belopp att välja mellan är: 30 Pbb eller 40 Pbb. 

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vår kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkring ger samma försäkringsskydd för olyckor som olycksfallsförsäkringen. Dessutom ersätter den vid sjukdom om du blir medicinskt invalidiserad vilket är ett viktigt komplement till övriga försäkringar då sjukdomar är upphov till en stor del av invaliditetsskador. Belopp att välja mellan är: 20, 30 eller 40 Pbb. 

Sjukförsäkring

En långvarig sjukdom eller en skada efter ett olycksfall kan innebära att du inte kan arbeta som vanligt och därmed får sänkt inkomst. Sjukförsäkringen ger en ersättning som kan anpassas till aktuell inkomstnivå, upp till 90 %. Försäkringen ger skattefri ersättning om du varit arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 90 dagar. Ersättningen betalas ut med så stor del som motsvarar graden av arbetsoförmågan och valt försäkringsbelopp under totalt max 60 månader. Försäkringsbelopp som väljs att få ut i månaden är beroende månadslön. Försäkringsbelopp är från 700 kr/mån till 4200 kr/mån.  

Trygghetskapital

En allvarlig olycka eller sjukdom kan leda till att du inte kan komma tillbaka till arbetslivet. Trygghetskapital ger ett ekonomiskt tillskott om du blir arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än tre år innan 60-årsdagen. Ersättningen beror på graden av arbetsoförmågan och valt försäkringsbelopp. Belopp att välja mellan är: 10, 15, 20 eller 25 Pbb. 

Barnförsäkring

Barn föds helt oförsäkrade mot sjukdomar och olyckor. När samhällets skydd väl träder in är det oftast begränsat till olycksfall och bara om något händer när barnet är på förskolan eller skolan. Vår barnförsäkring gäller för både olycksfall och sjukdom – dygnet runt, året om – året ut då barnet fyller 25 år. Ersättning ges om barnet blir medicinskt invalidiserat, om framtida arbetsförmåga minskar med minst 50 % (så kallad ekonomisk invaliditet), vid tandskada efter olycksfall, för läkarbesök, mediciner och resor vid olycksfall samt vid dödsfall. Denna försäkring gäller oavsett antal barn. Belopp att välja mellan är: 30 eller 40 Pbb.  

Sjukvårdsförsäkring

Vår sjukvårdsförsäkring fungerar som ett komplement till den allmänna vården och träder in där individen som mest behöver det, dvs. vid långa vårdkörer och väntetider till operation och specialistvård. Med vår sjukvårdsförsäkring får individen tillgång till ett rikstäckande nätverk av välrenommerade vårdgivare. Ifs samarbetspartners levererar högkvalitativ vård på ett stort antal privatsjukhus och mottagningar i hela Sverige. 

Kritisk sjukdomsförsäkring

En kritisk sjukdom – t.ex. cancer eller hjärtinfarkt – kan vända upp och ned på din tillvaro utan förvarning. Ett ekonomiskt tillskott kan då underlätta och ge flexibilitet i en tuff period. Försäkringen ger ersättning som ett engångsbelopp vid diagnos. Belopp att välja mellan är: 1, 3 eller 5 Pbb.

Frågor och svar om gruppförsäkring

Fullt arbetsför - vad innebär det?

Fullt arbetsför innebär att du arbetar och inte har uppburit aktivitetsstöd eller ersättning från försäkringskassan eller annan instans, t.ex. din arbetsgivare, på grund av nedsatt arbetsförmåga de senaste 30 dagarna. Även medförsäkrad ska vara fullt arbetsför för att få teckna försäkring. Är du inte fullt arbetsför nu kan du ansöka om försäkring när du varit fullt arbetsför i 30 dagar. Du kan då skicka in en ansökan med en hälsodeklaration.

Vad händer med försäkringen om min anställning upphör?

Dina försäkringar avslutas i samband med att din anställning upphör - om du inte byter till något annat av Almegas förbund. Om du har haft försäkringen i minst sex månader och denna är fullbetald vid utträdesdagen omfattas du av ett efterskydd i 3 månader. Under dessa tre månader kan du ansöka om fortsättningsförsäkring utan ny hälsoprövning.

Har du haft försäkringen i kortare tid än sex månader kan du fortfarande ansöka om fortsättningsförsäkring men du omfattas inte av ett efterskydd.
Kontakta Ifs kundtjänst, gruppforsakring@if.se, för mer information.

Vem får pengarna vid dödsfall?

Om den försäkrade inte har skrivit något särskilt förmånstagarförordnande betalas försäkringsbeloppet ut enligt det generella förmånstagarförordnandet i Ifs villkor för gruppförsäkring, dvs. i första hand make/maka/sambo/registrerad partner och i andra hand arvingar. Kontakta If så skickar vi ett förmånstagarförordnande till dig.

Kan man få ersättning från flera försäkringar av samma sort?

Man kan teckna flera livförsäkringar med dödsfallskapital och även flera trygghetskapital, ersättning betalas ut från samtliga tecknande försäkringar. Det går också att ha flera olycksfallsförsäkringar, invaliditetsersättning betalas ut från samtliga med vissa undantag. Ersättning för kostnader i samband med olycksfallet kan man däremot bara få från en försäkring. Om det finns flera sjukförsäkringar får inte ersättningen vid arbetsoförmåga överstiga 90% av lönen.

Får jag som försäkrad någon bekräftelse på min ansökan?

Ja. Försäkringsbesked för gruppmedlem och medförsäkrad skickas till gruppmedlem.

Kan jag utöka min gruppförsäkring?

Du kan utöka din gruppförsäkring till att omfatta fler försäkringar och/eller höja belopp i försäkringar du redan har. För att göra detta använd den ansökan du finner under fliken Gruppförsäkring och skicka sedan denna till oss på angiven adress. Ytterligare försäkringar och/eller utökningar börjar gälla fr.o.m. den dag vi mottagit ansökan, förutsatt att försäkring eller utökning beviljas.

Kan jag som blivande senior vara kvar i gruppavtalet?

Försäkringen avslutas automatiskt när du som gruppmedlem eller medförsäkrad fyller 65 år. Du har då möjlighet att teckna en seniorförsäkring. Information om detta finns i annullationsbrevet. Om din medförsäkrade är yngre kan han/hon teckna en fortsättningsförsäkring. Kontakta Ifs kundtjänst för mer information.

Hur länge gäller barnförsäkringen?

Den gäller till och med utgången av det kalenderår då yngsta barnet fyller 25 år.

Gäller försäkringen även om man dör utomlands?

Ja, försäkringen gäller även vid vistelse utanför Norden som är avsedd att vara högst ett år.

Anmäl skada

Är du ansluten till en gruppförsäkring och vill anmäla en skada gör du det via någon av blanketterna nedan som du sedan skickar in till oss.

Barn - gruppförsäkring skadeanmälan

Olycksfall gruppförsäkring - skadeanmälan

Sjuk gruppförsäkring - skadeanmälan

Sjuk- och olycksfall gruppförsäkring - skadeanmälan

Sjukvårdsförsäkring gruppförsäkring - skadeanmälan

Trygghetskapital gruppförsäkring - skadeanmälan

Anmäl skada

TELEFON
08-792 72 27

ADRESS
If Skadeförsäkring
P100
106 80 Stockholm

MEJL
vkpepost@if.se

Villkor

Här kan du läsa fullständiga villkor för gruppförsäkring.

Villkor Gruppförsäkring