Grönt kort för bil och mc

Grönt kort – ett försäkringsbevis som behövs i vissa europeiska länder
Gröna kort-systemet omfattar i huvudsak europeiska länder. Motorfordon från anslutna länder kan fritt köras över gränserna utan att särskild trafikförsäkring behövs. För resa till vissa länder behövs dock ett bevis om att fordonet är trafikförsäkrat, ett så kallat Grönt kort.
Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna kortet.

Vid resa i länder markerade med:

 1. Ska föraren kunna uppvisa "Internationellt försäkringskort för motorfordon" – ett Grönt kort och en kopia av registreringsbevisets del 1. (den blå delen)

 2. Vi rekommenderar att du tar med Grönt kort.

 3. Ska personbil och lätt lastbil vara utrustad med av If godkänd elektronisk startspärr – Immobilizer – och bilens registreringsnummer vara ingraverat i bilens samtliga glasrutor.

​​​​Beställ Grönt kort här

Albanien (1,3) Israel (1)

Ryssland (1,3)

Andorra

Italien (2)

Schweiz
Belgien
​Kroatien (3)

Serbien (1,3)
(Montenegro, se nedan)

Bosnien- Hercegovina (1,3) Lettland (2,3) Slovenien (3)
Bulgarien (3) Litauen​ (1,3) Slovakien (3)
Cypern
Luxemburg

Spanien (2)

Danmark

Lichtenstein

Storbritannien

Estland (2,3) Makedonien (1,3)

Tjeckien (3)

Finland

Malta

Tunisien (1)
Frankrike
Marocko (1) Turkiet (1)
Grekland
Moldavien (1,3) Tyskland
Holland
Norge
Ukraina (1,3)
Iran (1) Polen (2,3) Ungern (3)
Irland
Portugal

Vitryssland (1,3)

Island

Rumänien (3)

Österrike

Länder med särskilda regler

Montenegro:
Anges inte med landskod på Gröna kortet, se dock punkt 4 på framsidan av Gröna kortet. Enligt Trafikförsäkringsföreningen ska Montenegro acceptera Grönt Kort med giltighet i Serbien (SRB) trots att Serbien inte längre kontrollerar någon del av Montenegro. Tvingas man ändå betala gränsförsäkring kan man mot kvitto får detta ersatt av Trafikförsäkringsföreningen.

Kosovo:
Gröna Kortet gäller för närvarande (år 2009 och tillsvidare) inte här eftersom Kosovo inte är medlemsstat i FN. Den svenska trafikförsäkringen gäller alltså inte, vilket innebär att man måste köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen till Kosovo.

Estland

Grönt kort, utställt i ditt namn, räcker inte som bevis på att du får använda bilen i Estland. För att ta in en svenskregistrerad bil i Estland kräver estniska myndigheter, utan undantag, att du har bilens originalhandlingar med dig.

Äger du själv bilen

Ta med registreringsbevis i original och Grönt kort.

Har du lånad bil

Ta med :

 • Registreringsbevis i original
 • original av fullmakt – på engelska – från ägaren. Av fullmakten ska framgå:
  1. vem som får använda fordonet
  2. att fordonet får användas i Estland
  3. namn, adress, personnummer på den som ställer ut fullmakten
 • ägarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer. Även dess två personers adress och personnummer ska finnas med på fullmakten
 • Grönt kort.

Har du hyrd eller "leasad" bil

Ta med:

 • Registreringsbevis i original
 • hyreskontrakt i original
 • Grönt kort.