Mopedförsäkring

Mopedförsäkring

Mopedförsäkring – guide till rätt försäkring för mopeden

Det finns två sorters mopeder, klass I (EU-moped) och klass II (oregistrerad moped). De två klasserna har olika krav vad gäller utrustning och vilka trafikregler som gäller. När det gäller försäkringen är det små skillnader i innehållet – för EU-moped ingår assistans och glasförsäkring i halv- och helförsäkringen.
Väljer du att köpa mopedförsäkring hos oss får du låga självrisker och snabb hjälp vid skada.

EU-moped, klass I

Moped klass I kallas ofta för EU-moped. Den måste vara registrerad och ha registreringsskylt. Mopeden ska vara tillverkad så att den inte kan köra fortare än 45 km/tim. Du får inte köra med den på cykelbanor. Körkortsbehörigheten AM ger dig rätt att köra en moped klass I.

Moped, klass II

En moped klass II behöver inte vara registrerad. Den ska vara tillverkad så att den inte kan köra fortare än 25 km/tim. Du får köra med den på cykelbanor. Har du en äldre moped som är tillverkad för att inte kunna köra fortare än 30 km/tim, räknas den som moped klass II. För att köra moped klass II ska du ha fyllt 15 år och ha förarbevis för moped. Du som fyllt 15 år före den 1 oktober 2009 får köra moped klass II utan förarbevis.

Mopedförsäkringens olika delar – gäller både klass I och klass II

Trafikförsäkring ger ett grundläggande skydd och den måste du ha enligt lag (Trafikskadelagen). Har du en värdefull moped och vill försäkra den mot exempelvis stöld och skador på mopeden bör du välja mellan halv- och helförsäkring. Ta hjälp av tabellen här nedanför för att få rätt innehåll i försäkringen.

Jämför innehållet

Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring
X
X
X
Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. Det är ett grundläggande skydd som vid olycka i trafiken ersätter de skador du orsakat andra och deras egendom. Den ger också ersättning för personskador på mopedens förare och passagerare vid trafik- eller singelolycka. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på din moped.
Stöld
X
X
 
Vid stöld för du ersättning för en motsvarande moped om den inte återfinns inom 30 dagar. Om den hittas får du ersättning för eventuella skador som uppkommit på mopeden. Med stöldförsäkring får du också hjälp med skador som uppstått vid stöldförsök. För att få ersättning vid stöld behöver du följa särskilda säkerhetsföreskrifter.
Brand
X
X
 
Ger ersättning för skador på mopeden som uppkommit på grund av brand eller blixtnedslag.
Rättsskydd
X
X
 
Om du hamnar i en tvist efter t.ex. en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av mopeden hjälper vi dig med advokat- och rättegångskostnader.
Assistans/Räddning för EU-moped
X
X
 
Ger ersättning för hemtransport av förare och passagerare vid t.ex. trafikolycka, och transport av mopeden till närmaste verkstad.
Glasförsäkring för EU-moped
X
X
 
Ger ersättning för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats, exempelvis av stenskott.
Vagnskada
X
   
Med en vagnskadeförsäkring får du ersättning för skador som uppstått på din moped vid t. ex. trafikolycka, om du kört i diket eller om den utsatts för skadegörelse. Du får också ersättning för skador som kan uppstå vid transport av din moped.
Förar- och passagerarolycksfall
X
X
X
Tilläggsförsäkring som lämnar extra ersättning (utöver trafikförsäkringen) om mopedens förare eller passagerare omkommer eller skadas och får bestående men.

För vem, var och vad gäller mopedförsäkringen?

Vanliga frågor och svar