Hemförsäkring

Hemförsäkring

Se ditt pris och köp försäkring

Bostadens gatuadress
Bostadens postnummer
Personnummer (ååmmddnnnn)


Köp här och få 10% rabatt!

​Fördelar med Stor Hemförsäkring

  • Extra bra reseskydd med avbeställningsskydd, och som ger ersättning för förlorat bagage.
  • Otursförsäkringen ersätter dina skadade eller förlorade saker upp till 50 000 kr.
  • Elektronik, till exempel dator, ersätts med ny, motsvarande den skadade om den är yngre än tre år.

Dina fördelar som kund

  • Toppbetyg på vår skadehantering – 4,5 av 5 i snittbetyg av våra kunder.
  • Du får ett självriskkonto som kan ge dig lägre självrisk vid en skada.
  • Samla dina försäkringar hos oss och spara upp till 20 % med If Plus.

Du behöver en h​emförsäkring

Det spelar ingen roll om du har många saker, dyra saker eller om du har det mer sparsmakat. Alla behöver en hemförsäkring. Vet du om att det brinner i 17 hem varje dag? Vi hoppas att det inte händer dig. Men om det händer, då vill du väl få ersättning för dina saker och hjälp med en ersättningsbostad under tiden din egen repareras?

Förutom brandskador, gäller hemförsäkringen vid stöld/inbrott, du får hjälp och ersättning vid rån och överfall, om du blir krävd på skadestånd för att du skadat någon annans saker, eller om du behöver hjälp med advokatkostnader i tvistemål.

​​Välj en hemförsäkring som passar dig

​​Alla våra hemförsäkringar innehåller skydd för dig och de saker som du äger, hyr eller lånar – både hemma och på resa. Vill du ha en extra bra reseförsäkring rekommenderar vi Stor Hemförsäkring.

Vill du ha allriskförsäkring eller drulleförsäkring? Vi kallar det Otur. Då ska du välja Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra, som båda innehåller Otur. Otursförsäkringen ersätter dina saker som skadas eller förloras, upp till max 50 000 kr.

Bor du i villa eller bostadsrätt?

Du som äger en villa väljer villaförsäkring​ där hemförsäkringen finns med. Du som äger en bostadsrätt väljer hemförsäkring med tillägget Bostadsrätt (bostadsrättsförsäkring) för bästa skydd.

Ta hjälp av tabellen för att välja den hemförsäkring som passar dig bäst. ​​

Jämför försäkringarna

Hem

Hem Extra

Stor Hem

Din egendom i bostaden
X
X
X
Du får ersättning om dina saker skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kr om du inte själv har valt ett högre belopp.
Ansvars- och rättsskydd
X
X
X
Blir du krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr. Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader – upp till 200 000 kr. Rättsskyddet gäller inte för brottmål och tvister som har samband med skilsmässa.
Överfallsskydd
X
X
X
Om du skadas vid ett överfall eller annan brottslig personskada betalar vi det skadestånd du har rätt till om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala – upp till 1 000 000 kr.
Egendom på annan plats
X
X
X
Försäkringen gäller för saker som du har med dig utanför bostaden, till exempel på resa, på arbetet eller i skolan. Var extra försiktig med stöldbegärliga saker för att försäkringen ska gälla fullt ut – som pengar, smycken och elektronik. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr, eller 50 000 kr om du har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra.
Egendom i annan lokal
X
X
X
Saker du förvarar på annat ställe än i bostaden, till exempel i fritidshuset, har samma skydd som i bostaden, men högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr, eller 50 000 kr om du har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra.
Reseskydd
X
X
X
För privat resa planerad att vara i mer än två dygn, gäller reseskyddet i hela världen under 45 dagar från avresedatum. Försäkringen gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd gäller också på resan.
Krishantering
X
X
X
Försäkringen ersätter kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Upp till 10 behandlingar av legitimerad psykolog ersätts – per försäkrad och skada.
Otur
 
X
X
Otursförsäkringen ersätter upp till 50 000 kr för dina saker om de skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd händelse.
När du flyttar
 
X
X
Du får ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller försvinner under flytten mellan två bostäder.
Utökat reseskydd
   
X
Utökat reseskydd med avbeställningsskydd, förseningsskydd, självriskbefrielse och ersättningsresa – skulle du vara sjuk i mer än halva restiden kan du få ersättning med vad resan kostat, upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.
Elektronik ersätts med nytt
   
X
Elektronik, t.ex. din dator, som är yngre än tre år ersätts med ny, motsvarande den skadade. Med elektronik avses hushållsmaskin, apparat för ljud- och bildåtergivning och dator, men inte kamera, mobiltelefon, surfplatta, bärbar musikspelare eller GPS.
Underförsäkringsgaranti
   
X
Om du under året skaffar mer saker hemma, så att värdet överstiger försäkringsbeloppet på din försäkring, blir du inte omedelbart underförsäkrad. Din försäkring gäller fullt ut fram till nästa förnyelse. Kom ihåg att höja försäkringsbeloppet innan försäkringens förnyas nästa gång.
Du får 1 års garanti
   
X
Byter du till Stor hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag garanterar vi att försäkringen ersätter även en skada som normalt inte omfattas, om du kan visa att din gamla försäkring hade ersatt skadan (spara villkoret för den tidigare försäkringen). Det enda undantagen är händelser som ersätts av tilläggsförsäkringarna Småbåt och Special. Garantin gäller i ett år från försäkringens startdatum.

Tilläggsförsäkringar

Bostadsrätt
Bostadsrätt är en tilläggsförsäkring som gäller för skada på fast egendom som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, om skadan inte betalas av föreningens fastighetsförsäkring.
Special
Special är en otursförsäkring för ett visst föremål, t.ex. ett smycke eller dyr cykel (värd över 8 000 kr). Försäkringen gäller upp till ett angivet belopp, om föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse.
Småbåt
Du kan försäkra en mindre motor-, segel- eller roddbåt (högst 6 m lång och 2 m bred, segelyta högst 10 m2, motorstyrka högst 15 hk). Högsta ersättning är 25 000 kr.

För vem, var och vad gäller hemförsäkringen?

Hur skador ersätts

Självrisk