Hemförsäkring

Köp här och få upp till 10 % rabatt!


Bostadens gatuadress
Om du är på väg att flytta, ange din nya bostadsadress.
Postnummer
Personnummer (ååmmddnnnn)

Räkna ut pris och köp försäkring

Köp här och få upp till 10 % rabatt!

Det spelar ingen roll om du har många saker, dyra saker eller om du har det mer sparsmakat. Du behöver en hemförsäkring.

Med en hemförsäkring kan du få ersättning om dina saker stjäls vid inbrott eller förstörs i en brand. Om din bostad blir obrukbar på grund av vatten- eller brandskada hjälper vi dig med ersättningsbostad. Det ingår också ett personligt skydd som hjälper dig om du blir sjuk på resan, hamnar i rättstvist, krävd på skadestånd eller utsatt för rån eller överfall.


 • Stor hem – Otur ingår

  Drulleförsäkring ingår i Stor hem och Hem Extra.

 • Reseförsäkring i 45 dagar

  ​Hemförsäkringen ger dig reseskydd i hela världen.

 • Mest nöjda kunder

  ​Vi har de mest nöjda försäkringskunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Jämför försäkringarna Stor Hem Hem Extra Hem

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

för dig som vill vara på den säkra sidan

Bostadsrätt

​Bostadsrätt är en tilläggsförsäkring som gäller för skada på fast egendom som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, om skadan inte betalas av föreningens fastighetsförsäkring.

Vi rekommenderar dig som äger en bostadsrätt att välja detta tillägg.

Special

Special är en allriskförsäkring för ett specifikt föremål, som är extra värdefullt. De kan vara ett smycke, en tavla eller en cykel. 

Cykel ingår i hemförsäkringen upp till 15 000 kronor – inklusive alla tillbehör. Är cykeln värd mer än så behöver du en Specialförsäkring för cykeln.   

Om det specialförsäkrade föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse gäller försäkringen upp till det beloppet som du har försäkrat det för. 

Kontakta oss​ för att köpa en Specialförsäkring.

Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättning är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.

Bor du i villa eller bostadsrätt?

Du som äger en villa eller ett radhus behöver en hemförsäkring för dina saker och en villaförsäkring för byggnaderna och tomten. Du som äger en bostadsrätt behöver en hemförsäkring med tillägget Bostadsrätt – en bostadsrättsförsäkring – för bästa försäkringsskydd.

Reseförsäkring

Vi har ingen separat reseförsäkring, men i hemförsäkringen ingår det ett reseskydd i 45 dagar för hela världen. Här kan du läsa mer om hur hemförsäkringen gäller på resa.

Sveriges mest nöjda kunder

Svenskt Kvalitetsindex genomför regelbundet mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringslivet och offentlig sektor. Enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning 2014 har vi de mest nöjda kunderna. Det är vi stolta och glada för och ska göra allt för att du som är kund ska fortsätta att få den bästa hjälpen från oss.

Här kan du läsa hela rapporten.Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självrisken varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i hemförsäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara av en självrisk – den högsta.​​​​​

Självrisker för hemförsäkring
Grundsjälvrisk

Du väljer vilken självrisk du vill ha. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

  1 500 kr
  2 000 kr
  3 000 kr
  4 000 kr
  5 000 kr
10 000 kr

Rättsskydd

25 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Gäller hemförsä​kringen för saker som jag lånat?

Ja, i hemförsäkringen ingår skydd för de saker som du äger, hyr eller lånar – både hemma och på resa.

Ingår reseförsäkring i hemförsäkringen?

Ja, det ingår ett reseskydd som gäller för privata resor upp till 45 dagar i hela världen. I Stor Hemförsäkring ingår ett extra bra reseskydd med bland annat avbeställningsskydd och ersättning vid förseningar. Här kan du läsa mer om reseförsäkringen.​

Ingår drulleförsäkring i hemförsäkringen?

I Stor hemförsäkring och Hemförsäkring Extra ingår allriskförsäkring/drulleförsäkring. Vi kallar det Otur. Om dina saker plötsligt och oförutsett skadas eller förloras genom yttre händelse ersätter Otursförsäkringen sakerna upp till max 50 000 kr.

Kan jag få hjälp med annat boende efter en brand?

Ja, du får hjälp med ersättningsbostad om din egen blir obrukbar efter en brand eller annan skada.

Saker stjäls från en fest hemma. Gäller försäkringen?

Nej, om någon som blivit insläppt eller har tillstånd att vara hemma hos dig, stjäl saker gäller inte försäkringen. Försäkringen gäller om någon tvingar sig in eller tar sig in med våld.

Gäller försäkringen om mobiltelefonen stjäls ur bilen?

Mobiltelefon räknas som stöldbegärlig egendom och då gäller försäkringen endast om du har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra där Otursförsäkring ingår.

​​Behöver jag hemförsäkring när jag hyr i andra hand?

Det spelar ingen roll om du har förstahandskontrakt eller bor i andra hand. Du behöver en hemförsäkring för de saker som du äger, hyr eller lånar. Hemförsäkringen gäller på samma sätt oavsett hur du bor. ​​

Tips och råd

Några tips och goda råd till dig.

 • Dra ut elkontakter vid åska.

 • Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar. Komplettera gärna med brandsläckare och brandfilt. Du kan köpa det i Säkerhetsbutiken​​.

Är det något mer du behöver?

Samla dina försäkringar och få upp till 20 % rabatt.