Fritidshusförsäkring

Köp här och få upp till 10 % rabatt!
Ange gatuadress eller fastighetsbeteckning för det fritidshus du vill försäkra. Vi hämtar uppgifter om fritidshuset från Lantmäteriverkets fastighetsregister, bland annat om byggnadsår och kommunalt vatten, vilket är uppgifter som påverkar priset på försäkringen.
Gatuadress
Fritidshusets postnummer
Ange postnumret till fritidshusets gatuadress. Kan du inte postnumret? Ta hjälp av Postens postnummersök
Personnummer (ååmmddnnnn)
Vilket år blev/blir du ägare? (åååå)
Om du inte äger fritidshuset utan planerar att köpa det anger du det år du planerar att flytta in.

Räkna ut pris och köp försäkring

Köp här och få upp till 10 % rabatt!
 1. Fritidshusförsäkring

Med en bra fritidshusförsäkring kan du koppla av och njuta av ditt smultronställe. Försäkringen gäller för byggnaderna, tomten och de saker du förvarar där.

Ett fritidshus är ofta mer obevakat än en året runt-bostad, vilket gör att vattenskador inte alltid upptäcks i tid och inbrottsrisken är högre , särskilt på vinterhalvåret. Därför är det extra viktigt att ha en försäkring. I fritidshusförsäkringen ingår även ett personligt skydd som hjälper dig vid rättsliga tvister och om du krävs på skadestånd. Om du äger fritidshuset tillsammans med andra gäller byggnadsförsäkringen även för dem.

 • Stor fritidshusförsäkring – Otur ingår

  I Stor fritidshusförsäkring ingår allriskförsäkring för huset.​​

 • Skadedjursförsäkring

  Sanering av skadedjur ingår och du betalar ingen självrisk. ​

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Stor Fritidshus Fritidshus

Tilläggsförsäkringar

för dig som vill vara på den säkra sidan

Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättning är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.

Har du en liten båt som förvaras på fritidsstället?

Lägg till tilläggsförsäkringen för småbåt till din fritidshusförsäkring. Då behöver du ingen separat båtförsäkring för den båten.Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självrisken varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i fritidshusförsäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara av en självrisk – den högsta. ​​​​​​​​

Självrisker
Grundsjälvrisk

​Självrisken varierar beroende på vilken typ av skadehändelse du råkar ut för. Vanligtvis har du en grundsjälvrisk i din försäkring. Den är 1 500 kr.

Du kan välja att ha en högre självrisk för att få ett lägre pris på försäkringen. För vissa typer av skador kan det vara en förhöjd självrisk eller en viss procent av skadebeloppet som gäller.

I ditt försäkringsbrev står det vilken grundsjälvrisk du valt. I försäkringsvillkoret står det i vilka situationer annan självrisk än grundsjälvrisken gäller.

Läckage (vattenskada)

Vid läckage är självrisken 3 000 kr. Om läckaget beror på frysning är den 5 000 kr. Vid skada i eller läckage från bad-/duschrum som är äldre än 20 år är självrisken 20 000 kr.

Översvämning och markrörelser

Vid skada på byggnad och tomtmark är självrisken 10 000 kr.

​Rättsskydd

För rättsskydd är självrisken 25 % av kostnaden, men lägst den självrisk som i övrigt gäller för försäkringen.

Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet

Vid skada orsakad av frysning är självrisken 5 000 kr.

Skadedjur

Sanering av bostadsohyra och Husbock gäller utan självrisk.

Villkor och förköpsinformation

Tips och råd

Är det något mer du behöver?

Samla dina försäkringar hos oss och få upp till 20 % rabatt.
 1. Fritidshusförsäkring