Fritidshusförsäkring

Fritidsdhusförsäkring

Köp försäkring

Köp fritidshusförsäkring direkt på webben. Du får 10 % rabatt på första årets pris.

​Fördelar med Stor Fritidshusförsäkring

  • Åldersavdraget vid skada på byggnad blir aldrig högre än 15 000 kr.
  • Nyvärdesersättning för elektronik tills föremålet blir tre år gammalt.
  • Otur – allriskförsäkring – för byggnad och tomtmark ingår.

​Dina fördelar som kund

  • Toppbetyg på vår skadehantering – 4,5 av 5 i snittbetyg av våra kunder.
  • Du får ett självriskkonto som kan ge lägre självrisk vid en skada.
  • Samla dina försäkringar hos oss och spara upp till 20 % med If Plus.

Trygg och avkopplad fritid med rätt försäkring

Med en bra fritidshusförsäkring kan du koppla av och njuta av ditt smultronställe. Det kan vara en fjällstuga, ett torp med vita knutar i Småland, en sommarstuga på västkusten eller en fritidslägenhet i fjällvärlden.

Fritidshusförsäkringen gäller för byggnaderna, tomten och de saker som du förvarar på fritidsstället.

Ett fritidshus är ofta mer obevakat än en året runt-bostad och därför är det extra viktigt att ha en försäkring. Inbrottsrisken är högre, men även risken att en vattenskada inte upptäcks i tid. I fritidshusförsäkringen ingår ett personligt skydd som hjälper dig vid rättsliga tvister och om du krävs på skadestånd. Har du en liten båt som förvaras på fritidsstället? Lägg till tilläggsförsäkringen för småbåt till din fritidshusförsäkring. Då behöver du ingen separat båtförsäkring för den båten.

Om du äger fritidshuset tillsammans med andra gäller byggnadsförsäkringen även för dem.

Välj den försäkring som passar dig bäst

I tabellen nedan ser du vad som ingår i de fritidshusförsäkringar du kan välja mellan. Som du ser är Stor Fritidshusförsäkring en omfattande försäkring som täcker det mesta du kan behöva. Välj den försäkring som passar dig bäst, koppla av och njut av ditt fritidsställe.

Jämför innehållet

Fritidshusförsäkring

Stor Fritidshusförsäkring

Egendomsskydd
X
X
Du får ersättning om försäkrad byggnad eller lösöre skadas eller förloras vid bl.a. stöld/inbrott, uppsåtlig skadegörelse, brand, blixtnedslag, kortslutning, läckage, översvämning eller storm. Mer information finns i de fullständiga försäkringsvillkoren.
Ansvars- och rättsskydd
X
X
Vi utreder och ersätter om du blir skadeståndsskyldig i egenskap av fritidshusägare. Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som har med ditt fritidshusägarskap att göra.
Hushållsmaskin, glas och sanitet
X
X
Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskin, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet, sanitetsgods, glasruta i fönster eller i dörr i byggnad som gått sönder. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.
Översvämning och storm
X
X
Försäkringen gäller för skada som orsakats av skyfall, snösmältning, storm eller hagel. Mer information finns i de fullständiga försäkringsvillkoren.
Hyresbortfall
X
X
Om du har fritidshuset uthyrt och det blir obrukbart efter en skada får du ersättning för hyresbortfall. Ersättning lämnas under högst ett år.
Skadedjur i fritidshuset
X
X
Får du in skadedjur i fritidshuset, t.ex. råttor, möss eller bostadsinsekter, som utgör sanitär olägenhet får du hjälp att sanera bort djuren. Saneringen omfattar inte byggtekniska åtgärder. Är det Husbock eller andra träskadeinsekter som angripit virket i huset repareras också skador som påverkar virkets bärighet. Anticimex svarar för skadedjursförsäkringen.
Nyvärde elektronik
 
X
Allriskförsäkring med nyvärdesersättning för elektronikutrustning som inte uppnått 3 års ålder.
Flyttskydd
 
X
Ersätter skada på dina saker (lösöre) vid flytt/transport till fritidshuset, orsakad av plötslig och oförutsedd yttre händelse. Lösöre ska vara avsett för stadigvarande bruk vid fritidshuset.
Utökat skydd vid takläckage
 
X
Ersätter skada på fritidshusbyggnaden av vatten eller annan vätska som oberäknat trängt in genom yttertak eller fasad (ovan mark).
Otur byggnad och tomt
 
X
Ersätter skada orsakad av plötslig och oförutsedd yttre händelse, upp till 150 000 kr för byggnad och 50 000 kr för tomtmark.
Maximerat åldersavdrag
 
X
Din egen kostnad för åldersavdrag vid skada på byggnad blir högst 15 000 kr. Åldersavdrag är den kostnad du får om gammalt ersätts med nytt efter en skada. Det gäller främst delar med begränsad livslängd, som maskiner och tapeter. I villkoret finns en fullständig tabell över hur avdragen görs.
Snötryck
 
X
Ersätter skada av snötryck när yttertak till fritidshuset (inte balkongtak eller liknande) bryter samman.
Handikappanpassning
 
X
Om fritidshuset behöver handikappanpassas för att du blir rullstolsburen p.g.a. ett olycksfall ersätts skäliga kostnader för handikappanpassning upp till 100 000 kr.
Underförsäkring lösöre och byggnad
 
X
Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller t.ex. köpt nya möbler. Kom bara ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.
StorskadeXtra
 
X
Om fritidshuset skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga ett motsvarande nytt hus, kan du välja att få resten av huset rivet och få ett motsvarande nytt hus uppförd på samma grund.

Tilläggsförsäkring

Småbåt
Du kan försäkra en mindre motor-, segel- eller roddbåt (högst 6 m lång och 2 m bred, segelyta högst 10 m2, motorstyrka högst 15 hk). Högsta ersättning är 25 000 kr.

För vem, var och vad gäller fritidshusförsäkringen?

Hur skador ersätts

Självrisk